Rumah IBS

10 Soalan Popular Berkaitan Proses Permohonan LPPSA | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

10 Soalan Popular Berkaitan Proses Permohonan LPPSA | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

10 Soalan Popular Berkaitan Proses Permohonan LPPSA | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Jadi kesimpulannya, permohonan LPPSA boleh dibuat sama ada secara atas talian melalui portal myCIDB atau secara manual di pejabat CIDB. Kaedah online adalah lebih disarankan kerana ia lebih mudah, pantas dan selamat.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Saya kontraktor bumiputera, adakah saya layak memohon LPPSA?

Ya, kontraktor bumiputera juga layak memohon LPPSA tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.Antara syarat-syaratnya:

 • Syarikat mestilah dimiliki 100% oleh bumiputera dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan sebagai syarikat bumiputera.
 • Memiliki modal berbayar minimum RM50,000 untuk kelas F dan RM150,000 untuk kelas G.
 • Mempunyai rekod prestasi yang baik dalam projek terdahulu.
 • Mempunyai pengalaman minimum 5 tahun dalam projek pembinaan.
 • Lulus pemeriksaan kewangan dan teknikal oleh CIDB.
 • Memenuhi syarat gred dan kelas lesen LPPSA yang dipohon.

Dengan memiliki LPPSA, kontraktor bumiputera berpeluang menyertai lebih banyak tender projek sektor awam yang mewajibkan lesen ini. Ia dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi bumiputera dalam industri pembinaan.Jadi secara ringkasnya, kontraktor bumiputera yang memenuhi syarat layak memohon LPPSA tanpa sebarang halangan. Pastikan memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk permohonan yang lancar.

 

Bolehkah saya memohon lebih daripada satu lesen LPPSA?

Ya, pemohon boleh memohon dan memiliki lebih daripada satu lesen LPPSA tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Setiap lesen LPPSA mestilah untuk syarikat yang berbeza. Tidak boleh memohon beberapa lesen untuk satu syarikat yang sama.
 • Syarikat-syarikat berkenaan mestilah memenuhi syarat modal berbayar minimum masing-masing.
 • Lesen-lesen berkenaan mestilah untuk gred dan kelas yang berbeza, bergantung kepada pengalaman dan keupayaan setiap syarikat.
 • Pemohon mesti mampu menguruskan operasi bagi semua syarikat tersebut secara berasingan.
 • Setiap syarikat perlu lulus pemeriksaan kewangan dan teknikal oleh CIDB.
 • Yuran dan fi lesen perlu dibayar bagi setiap lesen LPPSA yang diluluskan.
 • Pematuhan kepada syarat-syarat lesen mesti dipenuhi bagi setiap lesen LPPSA.
See also  🏠 8 Trend Pengubahsuaian Rumah yang MENCENGANGKAN di Malaysia! 🔨 Anda Pasti Mahu Cuba #4! 😲

Jadi secara ringkasnya, boleh memohon beberapa lesen LPPSA tetapi setiap satunya mesti untuk syarikat berbeza dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh CIDB.

 

Adakah lesen LPPSA ini sah di seluruh Malaysia?

Ya, lesen LPPSA yang dikeluarkan oleh CIDB adalah sah digunakan di seluruh Malaysia.Lesen ini membenarkan syarikat pembinaan untuk menjalankan projek di mana-mana negeri di Malaysia, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Mematuhi undang-undang dan peraturan pembinaan negeri berkenaan.
 • Mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan untuk setiap projek baharu.
 • Mematuhi semua syarat gred dan kelas lesen yang diluluskan.
 • Mengekalkan rekod prestasi yang baik.
 • Memperbaharui lesen setiap tahun.
 • Melapor sebarang perubahan maklumat syarikat dalam tempoh 30 hari.

Jadi kontraktor bebas untuk menggunakan lesen LPPSA yang sama untuk projek di seluruh Malaysia, dengan syarat mematuhi peraturan negeri dan tempatan. Tiada keperluan memohon lesen yang berbeza.Ini memudahkan urusan kontraktor dan menjimatkan kos serta masa. Syarikat juga boleh mengembangkan perniagaan ke seluruh negara dengan lebih lancar.

 

Jika permohonan LPPSA saya ditolak, bolehkah saya membuat rayuan?

Ya, pemohon boleh membuat rayuan jika permohonan LPPSA ditolak oleh CIDB.Berikut adalah proses membuat rayuan:

 1. Kemukakan surat rayuan secara bertulis ke CIDB dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat penolakan.
 2. Nyatakan sebab dan asas rayuan dengan jelas dalam surat. Sertakan dokumen sokongan jika perlu.
 3. Bayar yuran rayuan sebanyak RM200.
 4. Tunggu maklum balas CIDB sama ada rayuan diterima atau sebaliknya.

Source link