Rumah IBS

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor

 1. Bagaimana cara menentukan kadar bayaran yang berpatutan untuk kontraktor?
 2. Apakah perbezaan di antara kontraktor tetap dan kontraktor bebas?
 3. Apakah bayaran minimum mengikut undang-undang untuk kontraktor?
 4. Bagaimanakah cara terbaik untuk berunding gaji dengan kontraktor?
 5. Bolehkah saya potong gaji kontraktor jika kerja tidak memuaskan?
 6. Adakah saya perlu membayar faedah jika lewat membayar gaji kontraktor?
 7. Berapakah kadar gaji purata untuk kontraktor di Malaysia?
 8. Adakah saya bertanggungjawab untuk caruman PERKESO kontraktor?
 9. Bolehkah saya menuntut semula GST untuk bayaran kepada kontraktor?
 10. Adakah terdapat garis panduan khusus untuk menggaji kontraktor asing?

 

rumahibs fb cover 03rumahibs fb cover 03 

1. Bagaimana cara menentukan kadar bayaran yang berpatutan untuk kontraktor?

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan ketika menentukan kadar bayaran yang berpatutan untuk kontraktor:

 • Pengalaman dan kepakaran kontraktor – Kontraktor yang lebih berpengalaman dan mahir biasanya boleh mengenakan kadar yang lebih tinggi.
 • Jenis dan skop kerja – Kerja yang lebih kompleks atau memerlukan kemahiran khusus biasanya memerlukan bayaran yang lebih tinggi.
 • Lokasi projek – Kos sara hidup dan kadar pasaran tempatan perlu diambil kira. Projek di bandaraya besar mungkin memerlukan bayaran lebih tinggi.
 • Jangka masa projek – Projek jangka masa panjang mungkin dapat rundingan kadar harian atau mingguan yang lebih rendah.
 • Bajet projek – Kadar bayaran kontraktor perlu mengambil kira jumlah keseluruhan yang dianggarkan untuk projek.
 • Perbandingan kadar industri – Tinjau kadar bayaran kontraktor dalam industri atau lokasi yang sama. Ini dapat mengelak daripada terlalu tinggi atau terlalu rendah.
 • Perundingan – Rundingkan kadar yang berpatutan dan memuaskan kedua-dua pihak.
See also  Panduan Utama Merancang Rumah Minimalis dengan Sentuhan Elegan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Secara amnya, pastikan kadar bayaran mencukupi untuk kontraktor menampung kos operasi dan mendapat keuntungan yang berpatutan. Tetapi hindarkan daripada membayar terlalu tinggi dengan membuat perbandingan teliti.

 

2. Apakah perbezaan di antara kontraktor tetap dan kontraktor bebas?

Perbezaan utama di antara kontraktor tetap dan kontraktor bebas:

 • Status pekerjaan

  • Kontraktor tetap merupakan pekerja dalam syarikat dan biasanya dibayar gaji bulanan.
  • Kontraktor bebas bukan pekerja tetap, tetapi menyediakan perkhidmatan khusus secara kontrak. Mereka berupaya mendapatkan kerja-kerja lain.
 • Faedah pekerjaan

  • Kontraktor tetap layak mendapat faedah pekerjaan seperti EPF, SOCSO, cuti tahunan berbayar dan lain-lain.
  • Kontraktor bebas tidak layak untuk faedah pekerja kerana mereka bukan pekerja.
 • Cukai

  • Gaji kontraktor tetap tertakluk kepada potongan cukai pendapatan.
  • Kontraktor bebas perlu mengurus dan membayar cukai pendapatan sendiri.
 • Kawalan dan penyeliaan

  • Kontraktor tetap di bawah arahan dan kawalan majikan.
  • Kontraktor bebas mempunyai autonomi untuk menentukan cara kerja.
 • Tempoh perkhidmatan

  • Kontraktor tetap biasanya bekerja untuk tempoh yang tidak ditetapkan.
  • Kontraktor bebas diambil untuk tempoh atau projek tertentu sahaja.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

3. Apakah bayaran minimum mengikut undang-undang untuk kontraktor?

Tiada kadar bayaran minimum yang ditetapkan secara khusus untuk kontraktor di bawah undang-undang Malaysia.

Walau bagaimanapun, berikut adalah garis panduan umum berkaitan bayaran minimum:

 • Kontraktor tetap – Tertakluk kepada gaji minimum mengikut peraturan semasa. Contohnya, RM1,500 di wilayah Malaysia Barat dan RM1,200 di wilayah Malaysia Timur mulai 1 Jan 2023.
 • Kontraktor bebas asing – Perlu mematuhi kadar upah minimum sektor berkaitan seperti dinyatakan dalam perjanjian perdagangan bebas.
 • Kontraktor bebas tempatan – Tiada kadar minimum tetap, tetapi digalakkan membayar kadar yang memenuhi kos sara hidup. Biasanya merujuk kadar pasaran semasa.
 • Kontrak kerajaan – Mengikut kadar bayaran minimum dinyatakan dalam syarat kontrak sesuatu projek.

Walaupun tiada minimum wajib, majikan digalakkan membayar kadar yang munasabah mengikut nilai kerja, pengalaman kontraktor dan kadar pasaran. Ini bagi mengelakkan pertikaian dan memastikan mutu kerja.

 

4. Bagaimanakah cara terbaik untuk berunding gaji dengan kontraktor?

Beberapa cara terbaik untuk berunding gaji dengan kontraktor:

 • Nyatakan anggaran bajet dan skop kerja dengan jelas semasa memulakan rundingan. Ini menetapkan ekspektasi kedua-dua pihak.
 • Berikan penjelasan terperinci tentang projek. Ini memudahkan kontraktor menganggar jumlah kerja dan kos yang terlibat.
 • Jangan menyebut jumlah gaji awal. Biarkan kontraktor menawarkan kadar dahulu.
 • Dengar dan pertimbangkan semua keperluan dan kos operasi kontraktor. Pastikan kadar mencukupi untuk mereka mendapat keuntungan.
 • Lakukan perbandingan kadar di pasaran bagi kerja yang sama. Elak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
 • Runding secara telus. Nyatakan jika tawaran di luar bajet yang boleh diluluskan.
 • Pertimbangkan insentif prestasi seperti bonos untuk menggalakkan kualiti dan ketepatan masa.
 • Dapatkan beberapa sebutharga untuk perbandingan sebelum membuat keputusan muktamad.
 • Simpan rekod rundingan dan sebutharga secara bertulis sebagai rujukan.
 • Fikirkan jangka panjang. Gaji yang munasabah mengekalkan hubungan baik dengan kontraktor untuk projek akan datang.
See also  Panduan Lengkap: Memanfaatkan KWSP dan LPPSA untuk Pembelian dan Pembangunan Rumah Impian Anda | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

5. Bolehkah saya potong gaji kontraktor jika kerja tidak memuaskan?

Pada amnya, majikan boleh melakukan potongan gaji kontraktor jika kerja tidak memuaskan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Terma potongan gaji perlu dimasukkan dengan jelas dalam perjanjian bertulis dengan kontraktor sebelum kerja dimulakan. Ini termasuk kadar dan sebab-sebab potongan.
 • Kontraktor perlu diberi amaran bertulis terlebih dahulu sebelum sebarang potongan dibuat.
 • Kontraktor diberi peluang untuk memperbaiki dan menyiapkan kerja mengikut jangka masa yang dipersetujui.
 • Jumlah potongan perlu munasabah dan setimpal dengan tahap ketidakpuasan hati terhadap mutu kerja.
 • Potongan gaji mestilah mematuhi undang-undang pekerjaan sedia ada dan tidak menyebabkan gaji sebenar kurang daripada gaji minimum.
 • Kontraktor berhak membantah potongan secara bertulis, yang mana kemudiannya boleh diselesaikan melalui rundingan semula, mediasi atau proses undang-undang.

Secara ringkasnya, potongan gaji boleh dilakukan dengan telus dan adil dengan syarat-syarat yang betul dimasukkan dalam perjanjian kontrak.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

6. Adakah saya perlu membayar faedah jika lewat membayar gaji kontraktor?

Menurut undang-undang Malaysia, majikan atau klien bertanggungjawab untuk membayar faedah kepada kontraktor jika berlaku kelewatan membayar gaji atau bayaran perkhidmatan melebihi tempoh yang dipersetujui.

Ini termasuk:

 • Kontraktor tetap yang tidak dibayar gaji bulanan pada masa yang ditetapkan.
 • Kontraktor bebas yang tidak menerima bayaran bagi kerja yang telah disiapkan mengikut jadual perjanjian.

Kadar faedah biasanya tetap pada 8% setahun atau mengikut kadar yang dipersetujui dalam kontrak.

Faedah dikira berdasarkan jumlah bayaran lewat dibuat bagi setiap hari kelewatan sehingga bayaran penuh diterima oleh kontraktor.

Tujuan faedah adalah untuk menampung kerugian kewangan kontraktor akibat kelewatan bayaran. Ia juga bertujuan mendorong majikan membuat bayaran pada masa yang dipersetujui.

See also  10 Kesilapan Membina Rumah yang Menyebabkan Anda Rugi Beribu Ringgit | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab majikan membayar gaji kontraktor tepat pada masanya untuk mengelakkan faedah kelewatan bayaran.

 

7. Berapakah kadar gaji purata untuk kontraktor di Malaysia?

Kadar gaji purata bagi kontraktor di Malaysia adalah berbeza-beza bergantung kepada beberapa faktor:

 • Jenis industri – Pembinaan, elektrik, mekanikal, awam dan lain-lain. Kadar berbeza mengikut industri.
 • Pengalaman – Kontraktor junior dan kanan ada jurang gaji yang ketara. 5-10 tahun pengalaman boleh meningkatkan gaji sebanyak 50% atau lebih.
 • Kelayakan – Kontraktor berkelayakan dan berkemahiran tinggi mendapat gaji lebih tinggi.
 • Lokasi – Kadar pasaran dan kos sara hidup di bandar besar adalah lebih tinggi.

Secara umumnya, berikut adalah anggaran kasar kadar gaji purata kontraktor di Malaysia:

 • Kontraktor junior (kurang 5 tahun pengalaman): RM2,000 – RM3,500 sebulan
 • Kontraktor kanan (lebih 5 tahun pengalaman): RM4,000 – RM8,000 sebulan
 • Jurutera/Pengurus Kontrak: RM8,000 – RM12,000 sebulan

Namun, angka sebenar boleh berbeza mengikut faktor-faktor di atas. Rundingan kontrak adalah penting untuk menentukan kadar berpatutan.

 

8. Adakah saya bertanggungjawab untuk caruman PERKESO kontraktor?

Sebagai majikan atau klien, anda tidak bertanggungjawab mencarumkan PERKESO untuk kontraktor bebas. Ini kerana:

 • Kontraktor bebas bukan pekerja anda, mereka menyediakan perkhidmatan sebagai kontraktor individu.
 • Tanggungjawab mencarum PERKESO terletak pada kontraktor bebas sendiri.
 • Kontraktor bebas perlu mendaftar dan mencarum sendiri kepada PERKESO melalui Skim Perkhidmatan Sendiri (SPS).
 • Caruman minimum adalah RM156 setahun untuk faedah takaful kemalangan diri dan RM135 setahun untuk elaun pekerjaan.
 • Caruman boleh dituntut sebagai rebat cukai pendapatan perniagaan.

Walau bagaimanapun, jika mengambil kontraktor sebagai pekerja tetap, anda bertanggungjawab mencarumkan sumbangan majikan kepada KWSP dan PERKESO bagi pihak pekerja berkenaan.

Jadi pastikan status kontraktor (bebas atau pekerja) difahami dengan jelas bagi mengelakkan kekeliruan tanggungjawab caruman PERKESO.

 

9. Bolehkah saya menuntut semula GST untuk bayaran kepada kontraktor?

Mulai 1 September 2018, Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) telah dimansuhkan dan digantikan dengan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST).

Oleh itu, GST tidak lagi boleh dituntut untuk sebarang bayaran kepada kontraktor bagi perkhidmatan yang diberikan selepas tarikh tersebut.

Walau bagaimanapun, semasa GST dikuatkuasakan (1 April 2015 – 31 Ogos 2018), terdapat situasi di mana GST boleh dituntut:

 • Jika kontraktor berdaftar GST dan mengenakan GST pada invois, GST boleh dituntut oleh syarikat yang berdaftar GST.
 • Jika kontraktor tidak berdaftar GST, syarikat yang berdaftar GST perlu membayar GST di bawah Mekanisme Pelaksanaan Bersih (IM). GST boleh dituntut sebagai input tax.
 • Tuntutan input tax perlu dibuat dalam Tempoh Tuntutan iaitu dalam masa 6 bulan dari tarikh invois dikeluarkan atau diterima, yang mana lebih awal.

Source link