Rumah IBS

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor Rumah di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor Rumah di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor Rumah di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Bagaimana cara menentukan kadar bayaran yang wajar untuk kontraktor?

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam menentukan kadar bayaran yang wajar untuk kontraktor:

 • Pengalaman dan kepakaran kontraktor – Kontraktor yang lebih berpengalaman dan mahir boleh mengenakan kadar yang lebih tinggi.
 • Kompleksiti projek – Projek yang lebih kompleks memerlukan kemahiran yang lebih tinggi dan memerlukan bayaran yang lebih tinggi.
 • Bahan dan peralatan – Kontraktor perlu membelanjakan wang untuk bahan dan peralatan. Ini perlu dipertimbangkan dalam bayaran.
 • Overhed – Overhed termasuk kos pengangkutan, insurans dan kos pentadbiran perlu ditanggung oleh kontraktor.
 • Lokasi projek – Projek di lokasi yang jauh mungkin memerlukan tambang perjalanan dan penginapan yang perlu bayar.
 • Kadar industri – Tinjau kadar bayaran kontraktor lain dalam industri yang sama.
 • Permintaan dan penawaran – Kadar pasaran juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran kontraktor pada waktu tertentu.

Secara amnya, kadar yang munasabah ialah di mana kedua-dua pihak berpuas hati berdasarkan faktor-faktor di atas.

 

rumahibs fb cover 03rumahibs fb cover 03 

Berapakah kadar harian atau jam yang biasa dikenakan oleh kontraktor?

Kadar bayaran harian atau jam kontraktor boleh berbeza mengikut beberapa faktor:

 • Jenis projek – Projek binaan rumah mungkin RM250 – RM500 sehari. Projek elektrik mungkin RM150 – RM300 sejam.
 • Pengalaman kontraktor – Kontraktor berpengalaman boleh caj 15-30% lebih.
 • Lokasi – Kadar di bandar besar mungkin lebih tinggi berbanding luar bandar.
 • Kompleksiti kerja – Kerja yang lebih rumit atau berisiko mungkin dikenakan caj lebih.
 • Overhed – Kos pengangkutan, insurans dan pentadbiran perlu ditanggung.

Secara umum, berikut adalah julat kadar harian/jam:

 • Kontraktor binaan rumah: RM250 – RM500 sehari
 • Kontraktor elektrik: RM150 – RM300 sejam
 • Kontraktor paip: RM200 – RM350 sehari
 • Kontraktor cat: RM150 – RM250 sehari
 • Tukang kayu: RM100 – RM200 sehari
See also  Panduan Langkah Demi Langkah Membina Rumah Atas Tanah Sendiri | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Adalah disarankan untuk mendapat sekurang-kurangnya 3 sebut harga kontraktor berlainan untuk perbandingan kadar yang kompetitif.

 

Bolehkah kontraktor mengenakan kos tambahan untuk bahan dan peralatan?

Ya, adalah amalan biasa bagi kontraktor untuk mengenakan caj tambahan untuk kos bahan dan peralatan yang digunakan dalam projek.

Beberapa perkara perlu diketahui:

 • Kos bahan dan peralatan perlu dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak. Ini termasuk kadar dan jumlah anggaran kos.
 • Resit pembelian bahan mesti disimpan untuk tujuan pembayaran. Kontraktor tidak boleh mengenakan caj pada kadar yang berlebihan.
 • Peralatan kontraktor adalah tanggungjawab mereka. Caj penyelenggaraan dan susut nilai boleh dimasukkan dalam caj projek.
 • Overhed biasa seperti pengangkutan dan buruh juga boleh dikenakan caj.
 • Sebarang caj tambahan mesti dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu oleh klien.
 • Kontraktor digalakkan untuk memberi anggaran kos yang teliti untuk mengelakkan caj tambahan yang tidak dijangka.

 

Apakah caj atau potongan yang perlu dikenakan jika projek siap lebih awal atau lewat?

 • Siap Awal – Ini merupakan bonus kepada klien kerana dapat menduduki dan menggunakan premis lebih awal. Oleh itu, caj bonus boleh diberikan kepada kontraktor sebagai galakan. Kadar bonus perlu dimasukkan dalam perjanjian.

 • Siap Lewat – Ini merugikan klien. Oleh itu penalti perlu dikenakan kepada kontraktor. Kadar penalti juga perlu dimasukkan dalam kontrak.

 • Kadar bonus dan penalti adalah berdasarkan budi bicara dan persetujuan kedua-dua pihak. Julat contoh:

  • Bonus: 0.1 – 0.5% daripada nilai kontrak bagi setiap hari siap awal.
  • Penalti: 0.1 – 0.5% daripada nilai kontrak bagi setiap hari lewat.
 • Had masa maksimum perlu ditetapkan, contoh 20 hari lewat. Jika melebihi had, kontraktor boleh dianggap gagal dan kontrak ditamatkan.

 • Sebab kelewatan perlu dipertimbangkan, seperti cuaca buruk atau kelewatan bekalan. Penalti mungkin dikurangkan jika terdapat sebab yang munasabah.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

 

Bagaimana kontraktor boleh memastikan pembayaran tepat pada masanya?

Beberapa cara kontraktor boleh memastikan pembayaran tepat pada masanya:

 • Kemukakan invois terperinci dengan jelas mengikut jadual pembayaran yang dipersetujui.
 • Sertakan bukti kerja seperti gambar, rekod masa dan bahan yang digunakan.
 • Patuhi tempoh pembayaran yang ditetapkan dalam kontrak – contoh dalam 30 hari.
 • Kemukakan notis peringatan secara bertulis jika pembayaran lewat.
 • Gunakan kaedah pembayaran yang mudah dan cepat seperti online banking.
 • Bincang sebarang masalah aliran tunai yang dihadapi dengan klien.
 • Pertimbangkan untuk mendapatkan pendahuluan untuk memulakan projek.
 • Jika berterusan lewat bayar, boleh mengenakan faedah penalti. Ini perlu dimasukkan dalam kontrak.
 • Akhir sekali, gunakan saluran undang-undang jika tiada respons.
See also  Tips Bina Rumah Atas Tanah Sendiri: Elak Tertipu Kontraktor | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Apakah cukai yang perlu dibayar oleh kontraktor?

Terdapat beberapa jenis cukai yang perlu dibayar oleh kontraktor:

 • Cukai Pendapatan – Keuntungan kontraktor daripada projek tertakluk kepada cukai pendapatan berdasarkan kadar cukai semasa.
 • Cukai Perkhidmatan – Kadar 6% dikenakan untuk semua projek perkhidmatan bernilai melebihi RM500,000 setahun.
 • GST – Cukai Barang dan Perkhidmatan pada kadar standard 6% (jika dilaksanakan semula).
 • Cukai Keuntungan Harta Tanah – Dikenakan ke atas keuntungan daripada penjualan harta tanah.
 • Cukai Tanah dan Cukai Taksiran – Dibayar kepada pihak berkuasa tempatan untuk premis perniagaan.
 • CARICOM – Sumboard kontraktor dikenakan caj 0.125% daripada nilai kerja pembinaan.
 • Kontraktor berdaftar syarikat perlu mematuhi peraturan cukai syarikat.

Dokumen cukai perlu disimpan dengan teratur untuk tujuan audit atau siasatan.

 

Apakah insurans yang perlu diambil oleh kontraktor?

Insurans penting untuk melindungi kontraktor dari risiko projek:

 • Insurans Tanggungjawab Awam – Lindungi daripada tuntutan kecederaan atau kerosakan harta benda pihak ketiga.
 • Insurans Pampasan Pekerja – Lindungi pekerja dari kemalangan dan kecederaan semasa bekerja.
 • Insurans Harta Benda – Lindungi peralatan dan premis perniagaan daripada kerosakan dan kecurian.
 • Insurans Kereta – Lindungi kenderaan daripada kemalangan dan liabiliti pihak ketiga.
 • Insurans Kesihatan – Lindungi perbelanjaan perubatan pekerja.
 • Insurans Nyawa – Memberi perlindungan kewangan keluarga sekiranya berlaku kematian.
 • Insurans Liabiliti Profesional – Lindungi daripada tuntutan akibat kecuaian profesional.

Dapatkan nasihat daripada ejen insurans berdaftar untuk memilih polisi yang sesuai dan komprehensif dengan kadar premium berpatutan.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Bagaimana kontraktor boleh meningkatkan margin keuntungan?

Beberapa cara kontraktor boleh meningkatkan margin keuntungan:

 • Tingkatkan kecekapan dengan mengurangkan pembaziran bahan dan masa.
 • Rancang projek dengan teliti untuk mengurangkan kos.
 • Tawarkan diskaun untuk projek besar atau klien tetap.
 • Subkontrak kerja-kerja yang kurang mahir untuk kurangkan kos buruh.
 • Automasi proses dengan teknologi untuk menjimatkan kos.
 • Tingkatkan produktiviti pekerja melalui latihan kemahiran.
 • Pelbagaikan perkhidmatan untuk mendapatkan lebih banyak projek.
 • Jalin hubungan baik dengan pembekal untuk mendapat diskaun bahan.
 • Fokus kepada projek bernilai tinggi untuk hasil yang lebih lumayan.
 • Kurangkan overhed dengan pengurusan cekap.
See also  Panduan Pembiayaan Perumahan LPPSA: Memahami Kriteria Kelayakan dan Proses Permohonan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Dengan perancangan teliti dan pengurusan yang cekap, margin keuntungan boleh ditingkatkan dengan pengurangan kos dan peningkatan hasil.

 

Apakah cabaran yang dihadapi oleh kontraktor dan bagaimana menanganinya?

Beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh kontraktor:

 • Aliran tunai – Masalah cash flow disebabkan kelewatan bayaran. Atasi dengan perjanjian pembayaran yang jelas.
 • Bajet meleset – Anggaran kos dan masa tidak tepat. Pastikan penyediaan bajet yang terperinci.
 • Nahas di tapak – Kemalangan pekerja. Patuhi prosedur keselamatan dengan ketat.
 • Masalah pekerja – Ketidakhadiran dan pertukaran pekerja. Tingkatkan latihan dan motivasi.
 • Cuaca buruk – Hujan lebat mengakibatkan kelewatan. Beri ruang dalam jadual untuk keadaan tidak dijangka.
 • Masalah klien – Permintaan tambahan kerja. Tetapkan proses projek dan komunikasi yang jelas.
 • Kekurangan bahan – Gangguan bekalan menyebabkan kelambatan. Pastikan stok mencukupi setiap masa.

Dengan perancangan rapi, bersedia untuk sebarang kemungkinan, dan kekal berkomunikasi dengan pekerja dan klien, masalah dapat diatas sebaik mungkin.

 

Apakah perkara penting dalam memastikan kejayaan seseorang kontraktor?

Beberapa perkara penting bagi memastikan kejayaan seorang kontraktor:

 • Membina reputasi sebagai kontraktor berkualiti dan boleh dipercayai.
 • Sentiasa mematuhi standard, peraturan dan garis panduan industri.
 • Mengekalkan pasukan kerja yang mahir dan berpengalaman.
 • Pengurusan masa dan kos yang cekap untuk menyiapkan projek tepat pada masanya.
 • Komunikasi yang jelas dan kerap dengan klien dan pekerja.
 • Pengurusan aliran tunai yang baik untuk kewangan yang sihat.
 • Perancangan dan pengurusan risiko yang rapi untuk setiap projek.
 • Menawarkan nilai dengan memberi kualiti kerja terbaik pada harga berpatutan.
 • Inovasi dalam proses, teknik dan perkhidmatan untuk kekal kompetitif.
 • Profesionalisme dalam setiap urusan perniagaan.

Dengan memastikan semua aspek perniagaan diuruskan dengan cemerlang, seseorang kontraktor boleh menjamin kejayaan jangka panjang.

 

3 Spesifikasi Rumah3 Spesifikasi Rumah

 

 • Kadar bayaran kontraktor bergantung kepada pengalaman, kos operasi, permintaan dan penawaran. Kadar harian biasanya RM250 hingga RM500 bergantung kepada jenis kerja.
 • Kos bahan dan peralatan boleh dikenakan caj tambahan tetapi mesti dipersetujui terlebih dahulu. Kontraktor perlu menyimpan resit untuk tujuan pembayaran.
 • Bonus dan penalti boleh dikenakan jika projek siap awal atau lewat. Kadar 0.1-0.5% daripada nilai kontrak setiap hari.
 • Kontraktor perlu kemukakan invois terperinci untuk memastikan pembayaran tepat pada masanya.
 • Kontraktor perlu membayar pelbagai cukai seperti cukai pendapatan, CBP dan cukai tanah. Semua rekod cukai mesti disimpan.

 

Kontraktor Bina Rumah IBS Atas Tanah Sendiri di Selangor Zero DepositKontraktor Bina Rumah IBS Atas Tanah Sendiri di Selangor Zero Deposit
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor

Source link