Rumah IBS

Apakah peranan pihak berkuasa tempatan dalam mengawal kos pembinaan rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Apakah peranan pihak berkuasa tempatan dalam mengawal kos pembinaan rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Apakah peranan pihak berkuasa tempatan dalam mengawal kos pembinaan rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Antara garis panduan dan peraturan yang boleh dikenakan oleh PBT untuk mengawal kos bahan binaan:

 • Senarai bahan yang diluluskan – PBT boleh menetapkan senarai bahan binaan yang diluluskan untuk digunakan dalam projek perumahan. Ini terdiri daripada bahan tempatan yang berkualiti dan berharga mampu milik.
 • Spesifikasi minimum bahan – Garis panduan mengenai kualiti minimum bahan seperti batu bata, konkrit, besi keluli dan kayu boleh ditetapkan untuk mengelakkan penggunaan bahan substandard.
 • Had harga maksimum – Harga siling boleh ditetapkan bagi bahan utama seperti simen, batu, pasir, besi dan kayu. Ini mengawal kos daripada melonjak tinggi.
 • Kawalan harga bahan import – Kadar cukai dan duti import boleh dikenakan ke atas bahan binaan yang diimport bagi melindungi pengeluar tempatan.
 • Galakan penggunaan bahan kitar semula – Pemaju digalakkan menggunakan bahan kitar semula seperti konkrit hancur, besi buruk dan kayu terpakai yang lebih murah.
 • Penggunaan bahan alternatif – Bahan seperti panel konkrit, batako dan kayu berstruktur digalakkan memandangkan kos yang lebih rendah.
 • Had saiz minimum rumah – Garis panduan mengenai saiz minimum rumah boleh dikuatkuasakan bagi mengoptimumkan penggunaan bahan binaan.

Dengan peraturan di atas, kos bahan binaan dapat dikawal dan dioptimumkan oleh pihak PBT.

4. Adakah terdapat sekatan atau had kos minimum dan maksimum pembinaan rumah oleh PBT?

Secara umumnya, kebanyakan PBT di Malaysia tidak mengenakan had kos minimum atau maksimum yang ketat terhadap kos keseluruhan pembinaan rumah.Namun begitu, terdapat garis panduan kos minimum yang perlu dipatuhi bagi rumah mampu milik:

 • Di bawah program Rumah Mampu Milik, kos minimum pembinaan ditetapkan RM42,000 seunit untuk rumah berharga RM42,000 ke RM100,000.
 • Kos minimum bagi rumah mampu milik berharga RM100,000 ke RM250,000 pula ditetapkan RM65,000 seunit.
 • Kos minimum bagi rumah mampu milik berharga RM250,000 ke RM400,000 ialah RM110,000 seunit.
See also  Apakah Kelebihan dan Kekurangan Rumah IBS? Jom Kita Teliti | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Ini bagi memastikan rumah mampu milik yang dibina mematuhi spesifikasi minimum yang ditetapkan kerajaan.Selain itu, PBT juga boleh mengenakan had kos maksimum untuk komponen tertentu:

 • Kos tanah tidak melebihi 20-30% daripada harga jualan rumah.
 • Kos minimum kemudahan dan infrastruktur yang perlu disediakan.
 • Kos fi proses kelulusan pelan dan lesen dikawal.

Tetapi secara keseluruhannya, pemaju bebas menentukan kos jualan rumah berdasarkan faktor pasaran semasa. PBT hanya memantau kos agar setara dengan kualiti perumahan yang disediakan.

Source link