Rumah IBS

Bagaimana cara membuat semakan kelayakan pinjaman bank untuk membina rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana cara membuat semakan kelayakan pinjaman bank untuk membina rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana cara membuat semakan kelayakan pinjaman bank untuk membina rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

  • Laporan penilaian – 1 hingga 2 minggu untuk bank mendapatkan laporan penilaian hartanah dari panel penilai.
  • Kelulusan kredit – 1 hingga 2 minggu untuk jawatankuasa kredit bank meluluskan permohonan selepas semua penilaian.
  • Surat tawaran – 1 minggu untuk bank mengeluarkan surat tawaran rasmi pinjaman yang diluluskan.

Jumlah keseluruhan masa yang diambil untuk meluluskan pinjaman perumahan adalah antara 8 hingga 12 minggu.

Ini bergantung kepada kelengkapan dokumen yang dikemukakan, kelancaran proses penilaian, tiada sebarang isu dan kelulusan segera oleh pihak bank.

Pemohon dinasihatkan untuk bersedia dengan dokumen lengkap, maklumat tepat, dan bersabar menunggu tempoh yang diperlukan. Pastikan berhubung dengan pegawai pinjaman dari semasa ke semasa untuk status terkini permohonan.

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj yang perlu dibayar untuk permohonan pinjaman perumahan?

Terdapat beberapa jenis yuran dan caj yang mungkin dikenakan semasa dan selepas permohonan pinjaman perumahan:

  • Yuran permohonan – Biasanya RM100 hingga RM500 yang dikenakan semasa mengemukakan permohonan.
  • Yuran penilaian hartanah – Dibayar kepada panel penilai bank untuk laporan rasmi nilai hartanah. Biasanya 0.1% hingga 0.5% daripada nilai pinjaman.
  • Yuran pengeluaran – Dikenakan semasa pinjaman dikeluarkan. Biasanya 1% daripada jumlah pinjaman diluluskan.
  • Duti setem – Bayaran duti setem kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk perjanjian pinjaman dan surat cara.
  • Yuran guaman – Yuran profesional untuk perkhidmatan peguam dalam perjanjian pinjaman dan surat cara. Biasanya RM500 hingga RM1,000.
  • Insurans – Insurans nyawa dan insurans hartanah rumah yang diwajibkan. Kos bergantung pada umur dan nilai hartanah.
  • Caj lewat bayar – Dikenakan jika pembayaran ansuran bulanan lewat. Biasanya 1% setahun daripada jumlah tertunggak.

Adalah penting untuk mengetahui yuran dan caj yang terlibat supaya perancangan kewangan dapat dibuat dengan lebih tepat.

See also  Memahami "Yuran Guaman Percuma" di Malaysia: Menyingkap Mitos dan Mendedahkan Fakta! | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Source link