Rumah IBS

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Adakah terdapat sebarang penalti jika saya lambat membuat pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Ya, terdapat penalti yang akan dikenakan jika anda lambat membuat pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA.

Penalti kelewatan pembayaran balik:

 • 1% setahun ke atas baki pokok dan keuntungan tertunggak.
 • Penalti dikira atas baki harian.
 • Penalti kelewatan maksimum ialah sehingga RM10,000 sepanjang tempoh pinjaman.

Contoh pengiraan:

Ali mempunyai tunggakan pembayaran bulan Mei bernilai RM1,000 (RM500 pokok dan RM500 keuntungan).

1% penalti ke atas RM1,000 untuk 31 hari lewat adalah:

1%/365 hari x RM1,000 x 31 hari = RM0.85

Jika Ali lewat bayar selama 3 bulan berturut-turut:

Bulan 1: RM0.85
Bulan 2: RM0.85
Bulan 3: RM0.85

Jumlah penalti = RM2.55

Cara mengelakkan penalti:

 • Sentiasa pastikan pembayaran dibuat sebelum tarikh akhir setiap bulan.
 • Atur pemindahan automatik dari akaun bank ke akaun LPPSA.
 • Maklumkan pihak LPPSA dengan kadar segera jika menghadapi masalah kewangan.
 • Pojok kebajikan LPPSA menawarkan bantuan dan penjadualan semula pembayaran.
See also  Kalkulator Bajet: Anggaran Kos untuk Bina Rumah di Tanah Sendiri | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Elakkan kelewatan pembayaran supaya tidak dikenakan penalti. Ini penting untuk mengelakkan pinjaman menjadi lebih mahal.

 

Bagaimanakah cara terbaik untuk saya merancang pembayaran balik pinjaman LPPSA supaya tidak membebankan?

Berikut adalah beberapa cara terbaik untuk merancang pembayaran balik pinjaman LPPSA supaya tidak membebankan:

1. Pilih tempoh pembayaran balik yang berpatutan

Pastikan tempoh pembayaran balik yang dipilih adalah mampu dan sesuai dengan keadaan kewangan anda. Elakkan tempoh yang terlalu singkat kerana ia meningkatkan jumlah ansuran bulanan.

2. Agihkan ansuran kepada dua kali sebulan

Ansuran bulanan yang lebih kecil dua kali sebulan kurang membebankan berbanding satu ansuran bulanan yang besar.

3. Atur pemindahan automatik

Atur pemindahan wang secara automatik dari akaun anda ke akaun LPPSA pada setiap tarikh ansuran. Elak lupa bayar dan dikenakan penalti.

4. Pastikan ansuran tidak melebihi 1/3 pendapatan

Jumlah ansuran bulanan tidak sepatutnya melebihi 1/3 daripada jumlah pendapatan bersih bulanan anda.

5. Peruntukkan lebihan pendapatan untuk pembayaran lebih

Sekiranya ada lebihan wang pada sesuatu bulan, salurkan ke dalam akaun pinjaman sebagai pembayaran lebih untuk mengurangkan jumlah pokok dan keuntungan.

6. Pertimbang semula komitmen lain

Kurangkan perbelanjaan dan komitmen lain yang kurang perlu seperti langganan tidak penting.

7. Dapatkan bantuan LPPSA

Jika menghadapi masalah kewangan, dapatkan bantuan LPPSA melalui program penjadualan semula atau penangguhan bayaran.

8. Tingkatkan pendapatan

Usahakan meningkatkan pendapatan sampingan seperti kerja lebih masa atau perniagaan sambilan.Dengan perancangan teliti, pembayaran balik LPPSA tidak semestinya membebankan. Sentiasa teliti belanjawan bulanan anda.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Berapakah jumlah ansuran bulanan purata untuk pinjaman LPPSA berjumlah RM200,000?

Jumlah ansuran bulanan purata untuk pinjaman LPPSA berjumlah RM200,000 adalah bergantung kepada beberapa faktor:

 • Tempoh pembayaran balik
 • Kadar keuntungan
 • Kaedah pengiraan ansuran
See also  Bagaimana Proses Mendapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Projek Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Contoh pengiraan:

Ali memohon pinjaman perumahan LPPSA sebanyak RM200,000 untuk tempoh 15 tahun dengan kadar keuntungan 4% setahun.

Jumlah pinjaman: RM200,000

Tempoh: 15 tahun (180 bulan)

Kadar keuntungan: 4% setahun

Kaedah pengiraan ansuran: AnuitiAnuiti merupakan kaedah pengiraan ansuran bulanan yang tetap sepanjang tempoh pinjaman.

Pengiraan ansuran bulanan:

Anuiti = Jumlah Pinjaman x (kadar keuntungan/12 bulan) x Faktor Anuiti

= RM200,000 x (4%/12) x 0.0739
RM1,20

Jadi, ansuran bulanan purata Ali untuk pinjaman RM200,000 selama 15 tahun pada kadar 4% adalah RM1,208.

Ansuran bulanan anda mungkin berbeza bergantung kepada jumlah pinjaman, tempoh dan kadar keuntungan yang diluluskan oleh LPPSA.

Secara amnya, semakin tinggi jumlah pinjaman dan semakin singkat tempoh pembayaran balik, maka semakin tinggi jumlah ansuran bulanan.

 

Bolehkah saya memohon penangguhan pembayaran sekiranya menghadapi masalah kewangan pada sesuatu bulan?

Ya, anda boleh memohon penangguhan pembayaran bulanan LPPSA sekiranya menghadapi masalah kewangan pada sesuatu bulan.Berikut adalah proses untuk memohon penangguhan pembayaran LPPSA:

1. Maklumkan pihak LPPSAMaklumkan kepada pegawai LPPSA mengenai masalah kewangan dan hasrat untuk penangguhan pembayaran.

2. Isi borang permohonanAnda perlu mengisi Borang Permohonan Penangguhan Bayaran LPPSA dengan lengkap. Nyatakan tempoh penangguhan yang dipohon.

3. Sertakan dokumen sokonganSertakan dokumen untuk menyokong permohonan seperti penyata gaji, bil utiliti, penyata bank dan lain-lain.

4. Bayaran pendahuluanAnda mungkin diminta membuat bayaran pendahuluan minimum sebanyak 10% daripada ansuran bulanan sebelum permohonan diluluskan.

5. Keputusan oleh LPPSAPermohonan anda akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa LPPSA. Anda akan dimaklumkan secara bertulis sama ada diluluskan atau ditolak.

6. Tempoh maksimum 6 bulanTempoh penangguhan yang diluluskan maksimum adalah 6 bulan dalam tempoh pinjaman.Pastikan memohon penangguhan daripada LPPSA dengan kadar segera jika menghadapi masalah kewangan. Elakkan tunggakan pembayaran supaya tidak dikenakan penalti.

See also  Bagaimana Membina Rumah Murah Tanpa Mengorbankan Kualiti | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Adakah terdapat sebarang subsidi kerajaan yang boleh membantu mengurangkan beban pembayaran balik pinjaman LPPSA?

Ya, terdapat beberapa subsidi kerajaan yang boleh membantu mengurangkan beban pembayaran balik pinjaman LPPSA:

1. Skim Bantuan Rumah (SBR)

 • Subsidi sehingga RM10,000 untuk golongan berpendapatan isi rumah RM2,500 dan ke bawah.
 • Bantuan one-off untuk meringankan kos pemilikan rumah.

2. Bantuan Sara Hidup (BSH)

 • Bantuan tunai tahunan RM1,000 kepada isi rumah berpendapatan RM4,000 dan ke bawah.
 • Boleh digunakan untuk meringankan kos sara hidup termasuk pembayaran ansuran bulanan.

3. Subsidi kadar keuntungan

 • Pengecualian atau subsidi sebahagian kadar keuntungan LPPSA untuk golongan berpendapatan rendah.

4. Moratorium pinjaman

 • Penangguhan bayaran ansuran sementara akibat situasi tertentu seperti COVID-19.

5. Lain-lain bantuan kebajikan

 • Bantuan khas Elaun Kewangan bulanan untuk golongan kurang berkemampuan.

Pastikan periksa kelayakan dan buat permohonan untuk mendapatkan subsidi atau bantuan yang ditawarkan. Ini dapat mengurangkan beban kewangan pembayaran LPPSA.

 

3 Spesifikasi Rumah3 Spesifikasi Rumah

 

Berapakah jumlah keseluruhan yang perlu dibayar balik jika saya pinjam RM150,000 untuk tempoh 15 tahun?

Jumlah keseluruhan yang perlu dibayar balik untuk pinjaman RM150,000 selama 15 tahun adalah bergantung kepada kadar keuntungan yang dikenakan.

Contoh pengiraan:

Ali memohon pinjaman perumahan LPPSA sebanyak RM150,000 untuk tempoh 15 tahun dengan kadar keuntungan 4% setahun.

Jumlah Pinjaman: RM150,000

Tempoh: 15 tahun (180 bulan)

Kadar keuntungan: 4% setahun

Jumlah ansuran bulanan: RM904 (berdasarkan kaedah anuiti)

Jumlah keseluruhan pembayaran:

 • Jumlah pinjaman = RM150,000
 • Keuntungan 4% selama 15 tahun = RM150,000 x 4% x 15 = RM90,000
 • Jumlah ansuran bulanan untuk 180 bulan = 180 x RM904 = RM162,720

Jumlah keseluruhan = RM150,000 + RM90,000 + RM162,720= RM402,720

 

Source link