Rumah IBS

Bolehkah saya menggabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman perumahan lain? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bolehkah saya menggabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman perumahan lain? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bolehkah saya menggabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman perumahan lain? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

 1. Apakah pinjaman LPPSA?
 2. Berapa jumlah maksimum yang boleh dipinjam melalui LPPSA?
 3. Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?
 4. Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?
 5. Bolehkah saya menggabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman perumahan lain?
 6. Apakah syarat kelayakan untuk memohon pinjaman LPPSA?
 7. Berapa tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?
 8. Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk beli rumah baru sahaja?
 9. Bolehkah saya gunakan pinjaman LPPSA untuk renovasi rumah?
 10. Di manakah saya boleh memohon pinjaman LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

Apakah pinjaman LPPSA?

Pinjaman Perumahan Rakyat (LPPSA) adalah satu skim pinjaman perumahan khas yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah sendiri. LPPSA dilancarkan pada tahun 2022 di bawah inisiatif Rumah Mampu Milik Keluarga Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan akses kepada pemilikan rumah.

Berikut adalah ciri-ciri utama pinjaman LPPSA:

 • Ditawarkan oleh Cagamas Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki penuh oleh Bank Negara Malaysia
 • Kadar faedah rendah bermula dari 3% setahun
 • Jumlah pinjaman sehingga RM150,000
 • Tempoh pinjaman sehingga 40 tahun
 • Terbuka kepada warganegara Malaysia yang berpendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah
See also  Apakah Kelayakan yang Diperlukan untuk Mohon Loan Rumah LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Dengan kadar faedah yang rendah dan jumlah pinjaman yang lumayan, LPPSA membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah tanpa perlu berhutang berlebihan dengan bank komersial.

 

Berapa jumlah maksimum yang boleh dipinjam melalui LPPSA?

Jumlah maksimum pinjaman yang boleh diperolehi melalui skim pinjaman LPPSA ialah sehingga RM150,000. Ini bermakna, pemohon layak memohon sehingga RM150,000 bagi tujuan pembelian rumah di bawah skim LPPSA, tertakluk kepada kelayakan pendapatan dan penilaian. Walaupun jumlah maksimum ialah RM150,000, terdapat 3 kategori jumlah pinjaman yang boleh dipohon mengikut kumpulan pendapatan isi rumah:

 • Kumpulan M40 (RM5,001 hingga RM10,000 pendapatan bulanan)
  • Boleh memohon sehingga RM150,000
 • Kumpulan B40 (RM3,001 hingga RM5,000 pendapatan bulanan)
  • Boleh memohon sehingga RM130,000
 • Kumpulan B40 (RM3,000 dan ke bawah pendapatan bulanan)
  • Boleh memohon sehingga RM110,000

Oleh itu, jumlah sebenar yang akan diluluskan bergantung kepada pendapatan sebenar pemohon dan penilaian. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jumlah pinjaman yang layak dipohon. Namun, jumlah maksimum mutlak ialah RM150,000 bagi semua kumpulan pendapatan di bawah skim LPPSA.

 

Apakah kadar faedah untuk pinjaman LPPSA?

Salah satu keistimewaan pinjaman LPPSA ialah kadar faedahnya yang rendah berbanding pinjaman perumahan komersial.Kadar faedah untuk pinjaman LPPSA adalah seperti berikut:

 • 3% setahun bagi tempoh pinjaman 20 tahun pertama
 • 4% setahun bagi tempoh pinjaman dari tahun ke-21 hingga tahun ke-30
 • 5% setahun bagi baki tempoh pinjaman dari tahun ke-31 hingga tahun ke-40

Contohnya, jika tempoh pinjaman ialah 30 tahun:

 • Kadar faedah 3% dikenakan dari tahun 1 hingga tahun ke-20
 • Kadar faedah 4% dikenakan dari tahun ke-21 hingga tahun ke-30

Perlu diingat bahawa kadar faedah ini jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan komersial yang boleh mencecah sehingga 8% setahun.Dengan kadar faedah LPPSA yang rendah, ia dapat membantu peminjam mengurangkan beban hutang bulanan dan meningkatkan kelayakan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih tinggi.

See also  Membongkar Rahsia Harga Bina Rumah: Panduan Lengkap dari Anggaran Hingga Pinjaman | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Adakah terdapat sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?

Secara amnya, tiada sebarang yuran atau caj tambahan dikenakan ke atas pemohon pinjaman LPPSA.Ini termasuk:

 • Tiada yuran proses permohonan
 • Tiada yuran penilaian
 • Tiada caj dokumentasi

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa caj wajib yang perlu dibayar, iaitu:

 • Duti setem – Ia dikenakan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman pada kadar 0.5%
 • Insurans nyawa dan kebakaran – Insurans wajib untuk melindungi hartanah. Peminjam boleh pilih panel insurans Cagamas atau luar.
 • Caj guaman – Untuk penyediaan dokumen perjanjian jual beli dan pinjaman. Biasanya 2% hingga 3% daripada harga rumah.

Selain itu, pemohon perlu menanggung kos sampingan seperti:

 • Kos penilaian hartanah oleh bank
 • Bayaran fi peguam untuk penyediaan S&P
 • Cukai tanah dan caj-caj lain yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan

Jadi secara keseluruhannya, LPPSA adalah satu skim pinjaman tanpa yuran tambahan yang membebankan permohon. Caj-caj lain adalah standard untuk mana-mana pinjaman perumahan.

 

Bolehkah saya menggabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman perumahan lain?

Ya, anda boleh menggabungkan pinjaman LPPSA dengan pinjaman perumahan lain seperti pinjaman bank atau skim kerajaan yang lain. Tujuannya adalah untuk menampung jumlah pembiayaan rumah yang lebih tinggi, sekiranya pinjaman LPPSA sahaja tidak mencukupi.

Berikut adalah beberapa perkara penting jika ingin menggabungkan pinjaman LPPSA:

 • Pastikan jumlah gabungan pinjaman tidak melebihi 100% daripada harga rumah. Ini untuk elak overgear.
 • Kadar faedah pinjaman campuran tidak boleh melebihi kadar 4% setahun. Jika perlu, runding dengan bank untuk kadar kompetitif.
 • Tempoh pembayaran balik pinjaman lain hendaklah sama atau lebih panjang berbanding pinjaman LPPSA untuk mengelak pembayaran bulanan yang tinggi.
 • Kos sampingan seperti duti setem, insurans dan caj guaman perlu dibayar ke atas keseluruhan jumlah pinjaman.
 • Kelayakan pendapatan isi rumah masih perlu memenuhi syarat LPPSA walaupun ada pinjaman tambahan.
 • Keutamaan perlu diberi kepada pinjaman LPPSA berbanding pinjaman komersial kerana kadar faedahnya yang lebih rendah.
See also  Rahsia Menyulap Ruang Kecil: Panduan Praktikal untuk Hiasan Dalaman Minimalis | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Secara keseluruhannya, gabungan pinjaman ini dapat membantu anda memiliki rumah idaman dengan kos pembiayaan yang lebih rendah.

 

Apakah syarat kelayakan untuk memohon pinjaman LPPSA?

Berikut adalah syarat kelayakan utama yang perlu dipenuhi untuk memohon pinjaman LPPSA:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 65 tahun
 • Bekerja dengan pendapatan tetap
 • Pendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah sebulan
 • Belum memiliki rumah sendiri
 • Belum pernah menerima pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini

Selain itu, terdapat syarat-syarat lain seperti:

 • Telah disahkan bekerja minimum 1 tahun berturut-turut
 • Diperakukan oleh majikan
 • Lulus CCRIS dan tidak muflis
 • Memiliki rekod kredit yang baik
 • Memiliki penyata bank minimum 6 bulan

Bagi pasangan, kedua-duanya perlu bekerja dan layak dari segi umur serta pendapatan. Proses permohonan juga memerlukan dokumen sokongan seperti salinan Kad Pengenalan, slip gaji, penyata bank, surat pengesahan majikan dan lain-lain. Secara keseluruhan, LPPSA memberi fokus kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang sangat memerlukan bantuan pembiayaan perumahan dengan kos yang berpatutan.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Source link