Rumah IBS

Kontraktor Rumah Terbaik di Malaysia – Panduan Pilih yang Berkelayakan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kontraktor Rumah Terbaik di Malaysia – Panduan Pilih yang Berkelayakan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Kontraktor Rumah Terbaik di Malaysia - Panduan Pilih yang Berkelayakan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Bagaimanakah untuk memastikan kontraktor yang dipilih dapat menyiapkan projek tepat pada masa dan bajet?

Memastikan kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual dan bajet yang ditetapkan bukanlah mudah, tetapi boleh dicapai dengan perancangan teliti dan pengurusan projek yang rapi. Berikut adalah beberapa tip:

Tetapkan Jadual dan Anggaran Kos yang Realistik

 • Pastikan jadual kerja dan anggaran kos yang dipersetujui adalah realistik dan telah mengambil kira margin ralat.
 • Elakkan menetapkan jadual yang terlalu ketat atau anggaran kos yang terlalu rendah.
 • Libatkan kontraktor dalam menentukan jadual projek untuk memastikan ia boleh dicapai.

Lengkapkan Kontrak Pembinaan yang Terperinci

 • Kontrak bertulis harus menyatakan tarikh siap, jadual pembayaran, dan terma-terma projek dengan jelas.
 • Sertakan klausa penalti jika kontraktor gagal memenuhi tarikh siap atau bajet yang dipersetujui.
 • Kedua-dua pihak mesti bersetuju dan menandatangani kontrak.

Kenakan Denda Lewat Kalau Perlu

 • Pantau kemajuan projek berbanding jadual yang ditetapkan.
 • Beri amaran lewat kepada kontraktor jika kerja ketinggalan dan beri tempoh untuk mengejar ketertinggalan.
 • Jika masih gagal menyiapkan kerja tepat pada masanya juga, kenakan denda kelewatan mengikut kadar yang dipersetujui.
See also  Penjimatan Masa dan Kos: Bina Rumah Atas Tanah Sendiri dengan Teknologi IBS | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Laksanakan Pembayaran Berperingkat

 • Pembayaran dibuat mengikut peringkat kemajuan projek, dan bukan sepenuhnya terlebih dahulu.
 • Kontraktor perlu memenuhi tarikh siap setiap peringkat sebelum pembayaran dibuat.
 • Ini memastikan kontraktor komited untuk menyiapkan kerja mengikut jadual.

Adakan Mesyuarat Tapak Secara Berkala

 • Mesyuarat mingguan atau bulanan memantau status terkini projek.
 • Sesuaikan jadual jika perlu untuk mengelak kelewatan.
 • Kembangkan langkah penambahbaikan sekiranya projek di luar sasaran.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, projek pembinaan rumah anda berkemungkinan besar akan disiapkan dengan cemerlang mengikut bajet dan tarikh yang dirancang.

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

 

Apakah perlindungan yang perlu saya ambil sekiranya kontraktor gagal menyiapkan projek?

Sekiranya kontraktor yang dilantik gagal menyiapkan projek mengikut jadual dan spesifikasi yang dipersetujui, beberapa langkah boleh diambil untuk melindungi kepentingan anda:

1. Insurans Perlindungan Prinsipal

 • Ini melindungi kerugian kewangan jika kontraktor gagal menyiapkan projek.
 • Anda boleh tuntut semula wang daripada syarikat insurans.
 • Pastikan ambil insurans ini sebelum projek bermula.

2. Letter of Credit Bank

 • Mewajibkan kontraktor membuka Letter of Credit dengan bank.
 • Wang pembayaran projek akan dibekukan sehingga kontraktor menyiapkan kerja.
 • Lindungi pelanggan daripada kerugian kewangan.

3. Bon Pelaksanaan

 • Kontraktor perlu menyediakan bon pelaksanaan (performance bond).
 • Anda berhak claim wang bon sekiranya kontraktor ingkar janji.
 • Besarnya 5%-10% daripada nilai kontrak.

4. Klausa Penalti dalam Kontrak

 • Sertakan klausa denda lewat dan gantirugi dalam kontrak.
 • Kenakan penalti kepada kontraktor jika gagal menyiapkan kerja tepat pada masa.
 • Lindungi kerugian masa dan kewangan anda.

5. Tindakan Undang-Undang

 • Bhawa kontraktor yang ingkar janji ke mahkamah untuk tuntutan gantirugi.
 • Proses mahkamah untuk memaksa kontraktor bayar gantirugi.
 • Pilihan terakhir jika langkah lain tidak berkesan.

Oleh itu, pastikan ambil langkah berjaga-jaga ini sebelum melantik kontraktor untuk melindungi kepentingan anda dengan sepenuhnya.

See also  Navigating House Construction in 2024: From IBS Homes to DIY Building in Selangor | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Adakah saya boleh menukar kontraktor jika tidak berpuas hati dengan kemajuan projek?

Sekiranya timbul ketidakpuasan hati terhadap prestasi dan kemajuan kerja kontraktor projek pembinaan rumah anda, pada dasarnya anda berhak untuk menukar kepada kontraktor lain. Walau bagaimanapun, ini bergantung kepada terma-terma dalam perjanjian kontrak:

1. Periksa terma penamatan kontrak

 • Baca terma dalam kontrak berkaitan penamatan perkhidmatan kontraktor.
 • Kebanyakan kontrak membenarkan penamatan dengan notis bertulis.
 • Kontraktor harus diberi tempoh notis secukupnya, biasanya 30 hari.

2. Bincang dengan kontraktor sedia ada

 • Adakan perbincangan dengan kontraktor mengenai isu-isu yang timbul.
 • Beri peluang kepada mereka untuk memperbaiki keadaan dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Jika tiada perubahan, teruskan hasrat menukar kontraktor.

3. Lantik kontraktor pengganti

 • Cari kontraktor lain yang sesuai untuk mengambil alih projek.
 • Adakan perbincangan untuk jelaskan skop kerja dan jadual projek.
 • Meterai perjanjian kontrak baharu dengan kontraktor pengganti.

4. Bersihkan tapak projek

 • Pastikan kontraktor sedia ada membersihkan tapak projek sebelum berlepas.
 • Serahkan semua pelan, dokumen dan keperluan projek kepada kontraktor baharu.

5. Beritahu pihak berkuasa tempatan

 • Maklumkan pertukaran kontraktor kepada PBT untuk kesinambungan permit.
 • Patuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menukar kontraktor.

Secara ringkasnya, anda boleh menukar kontraktor dengan mengikut prosedur yang betul dan mematuhi terma kontrak. Ini bagi memastikan projek diteruskan dengan lancar oleh kontraktor pengganti.

 

Bolehkah saya mendakwa kontraktor jika kerja-kerja pembinaan rumah tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui?

Ya, anda berhak untuk mendakwa kontraktor di mahkamah jika kerja-kerja pembinaan rumah tidak menepati spesifikasi yang telah dipersetujui dalam kontrak. Beberapa langkah boleh diambil:

1. Periksa semula kontrak

 • Semak kembali skop kerja, spesifikasi dan terma-terma dalam kontrak yang ditandatangani.
 • Pastikan spesifikasi yang tidak dipatuhi jelas termaktub dalam kontrak.
See also  8 Faktor Penting yang Ramai Tak Tahu dalam Memilih Lokasi Tanah untuk Rumah Idaman Anda!

2. Beri notis bertulis

 • Hantar notis rasmi kepada kontraktor yang menyenaraikan semua ketidakpatuhan.
 • Beri tempoh masa untuk kontraktor membetulkan ketidakpatuhan tersebut.

3. Lantik jurukur bebas

 • Jika kontraktor enggan memperbetul, lantik jurukur profesional bebas untuk menyiasat dan membuat laporan.
 • Laporan ini boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah kelak.

4. Dapatkan nasihat guaman

 • Dapatkan nasihat guaman daripada peguam mengenai hak dan proses undang-undang terhadap kontraktor.
 • Penasihat undang-undang akan membantu melakukan tuntutan mahkamah.

5. Failkan tuntutan di mahkamah

 • Jika perlu, failkan kes sivil di mahkamah untuk dakwa kontraktor ingkar kontrak.
 • Tuntut semula kos kerja pembetulan, gantirugi dan faedah dari kontraktor.

6. Laksanakan perintah mahkamah

 • Jika mahkamah memutuskan untuk memihak kepada anda, kontraktor perlu mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah.
 • Jika enggan, boleh mohon penguatkuasaan perintah mahkamah.

Kesimpulannya, anda berhak mengambil tindakan undang-undang jika kontraktor lalai melaksanakan kerja mengikut spesifikasi dalam kontrak. Ini bagi melindungi kepentingan anda sebagai pelanggan.

 

3 Spesifikasi Rumah3 Spesifikasi Rumah

 

Bolehkah kontraktor menuntut saya jika saya menangguh atau membatalkan projek pembinaan rumah secara tiba-tiba?

Ya, kontraktor berhak untuk menuntut anda jika anda membatalkan atau menangguhkan projek pembinaan rumah secara tiba-tiba, bergantung pada situasi berikut:

1. Tiada klausa pembatalan dalam kontrak

 • Jika kontrak tidak mempunyai klausa bagi pembatalan, kontraktor boleh menuntut ganti rugi sepenuhnya.

2. Notis pembatalan tidak mencukupi

 • Jika tempoh notis pembatalan tidak mencukupi, kontraktor berhak tuntut ganti rugi dan kos yang ditanggung.

3. Kontraktor telah membuat belian

 • Jika kontraktor telah membuat belian bahan binaan, mereka boleh tuntut kos perbelanjaan.

4. Kontraktor telah mulakan kerja

 • Jika kerja tapak telah bermula, kos perbelanjaan dan untung yang hilang boleh dituntut.

5. Kerugian pendapatan

 • Kontraktor berhak menuntut kerugian pendapatan dan peluang perniagaan.

6. Bayaran berdasarkan peringkat kemajuan

 • Kontraktor layak terima bayaran setakat mana kerja telah disiapkan.

7. Kos penamatan pekerja

 • Kontraktor mungkin tuntut kos penamatan kontrak pekerja.

8. Tiada liabiliti jika force majeure

 • Anda tidak bertanggungan jika pembatalan adalah disebabkan force majeure seperti bencana alam.

Oleh itu, disarankan untuk memberi notis yang munasabah dan berunding dengan kontraktor jika terpaksa membatalkan atau menangguhkan projek. Ini bagi mengelakkan tuntutan yang tidak diingini.

 

Source link