Rumah IBS

Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1


Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 3

Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 4Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 5

 

1. Pengenalan kepada LPPSA dan Pinjaman Perumahan Sektor Awam

Apakah LPPSA?

LPPSA, atau Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tujuan utama penubuhan LPPSA adalah untuk membantu warga Malaysia daripada golongan berpendapatan rendah dan sederhana mendapatkan pembiayaan perumahan yang mampu milik.

Sejak ditubuhkan pada tahun 1997, LPPSA telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk menyediakan perumahan yang mencukupi, selesa, dan mampu dimiliki oleh rakyat. Dengan menawarkan pinjaman perumahan berfaedah rendah, LPPSA membuka peluang kepada golongan yang kurang bernasib baik untuk memiliki rumah sendiri.

Objektif dan manfaat pinjaman perumahan LPPSA

Antara objektif utama LPPSA adalah:

 • Menyediakan kemudahan pinjaman perumahan yang berpatutan kepada warga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
 • Meningkatkan akses kepada rumah mampu milik bagi membantu mengurangkan jurang kemiskinan bandar.
 • Mempromosikan pembangunan perumahan yang mampan dan menyokong hasrat kerajaan untuk menyediakan rumah yang selesa dan berkualiti.

Bagi pemohon yang berjaya, mereka akan menikmati manfaat seperti:

 • Kadar faedah pinjaman yang rendah dan berpatutan.
 • Tempoh bayaran balik yang fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan pemohon.
 • Kemudahan pinjaman sehingga 100% daripada kos pembinaan atau pembelian rumah.
 • Proses permohonan yang mudah dan telus.

Kategori pemohon yang layak

LPPSA menawarkan pelbagai skim pinjaman perumahan yang berbeza, dan setiap skim mempunyai kelayakan tersendiri. Namun, secara amnya, kategori pemohon yang layak termasuk:

 • Kakitangan awam persekutuan dan negeri
 • Anggota tentera dan polis
 • Pesara kerajaan
 • Pekerja syarikat berkaitan kerajaan (GLC)
 • Pekerja sektor swasta dalam lingkungan pendapatan tertentu

Jadual di bawah menunjukkan ringkasan kategori pemohon yang layak bagi sesetengah skim pinjaman LPPSA yang popular:

Skim Pinjaman Kategori Pemohon Layak
Pinjaman Rumah Persekutuan Kakitangan Awam Persekutuan
Pinjaman Rumah Negeri Kakitangan Awam Negeri
Skim Pinjaman Perumahan Anggota Tentera/Polis Anggota Tentera dan Polis
Pinjaman Perumahan Pesara Pesara Kerajaan
Skim Pinjaman Perumahan LPPSA-GLC Pekerja Syarikat Berkaitan Kerajaan
Pinjaman Perumahan Swasta Pekerja Sektor Swasta (Syarat Tertentu)

Dengan menyediakan pelbagai skim yang berbeza, LPPSA berusaha untuk meluaskan akses kepada pembiayaan perumahan kepada pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia. Pada masa yang sama, ia memastikan bahawa objektif utamanya untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana dapat dicapai dengan berkesan.

domenico loia hGV2TfOh0ns unsplash scaleddomenico loia hGV2TfOh0ns unsplash scaled

domenico loia hGV2TfOh0ns unsplash scaled

2. Kelayakan dan Syarat Pinjaman Perumahan LPPSA

Syarat kelayakan umum (warganegara, umur, pendapatan, dll.)

Sebelum memohon pinjaman perumahan LPPSA, pastikan anda memenuhi syarat kelayakan umum yang telah ditetapkan. Antara syarat tersebut adalah:

Warganegara: Anda mestilah warganegara Malaysia yang bermastautin di negara ini.

Umur: Umur pemohon hendaklah tidak melebihi 60 tahun pada tarikh pinjaman luput. Bagi pesara kerajaan pula, had umur adalah 65 tahun.

Pendapatan Bulanan: LPPSA menetapkan had pendapatan bulanan yang berbeza mengikut skim pinjaman. Secara amnya, had pendapatan untuk pemohon individu adalah antara RM3,000 hingga RM10,000, manakala bagi pemohon berkahwin pula adalah antara RM4,000 hingga RM12,000.

Pekerjaan: Pemohon mestilah bekerja sama ada di sektor awam, tentera, polis, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) atau sektor swasta yang diiktiraf.

Tempoh Perkhidmatan: Kakitangan awam perlu telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun, manakala pekerja swasta pula sekurang-kurangnya 2 tahun dengan majikan semasa.

Rekod Pembiayaan: Pemohon tidak dibenarkan mempunyai sebarang rekod pembiayaan perumahan yang tidak memuaskan dengan LPPSA atau institusi kewangan lain.

Syarat kelayakan yang tepat mungkin berbeza sedikit bagi setiap skim pinjaman. Oleh itu, adalah penting untuk merujuk dan memahami syarat terperinci bagi skim yang anda mohon.

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan

Untuk memastikan permohonan anda diproses dengan lancar, sediakan dokumen berikut terlebih dahulu:

 • Salinan kad pengenalan
 • Slip gaji terkini (3 bulan terakhir)
 • Penyata pencen (untuk pesara)
 • Penyata KWSP/KWAP/LTAT (jika berkenaan)
 • Salinan penyata bank (6 bulan terakhir)
 • Surat tawaran kerja/surat pengesahan perkhidmatan
 • Salinan geran tanah/hakmilik strata (untuk bina rumah)
 • Dokumen sokongan lain (bila diperlukan)
See also  Trend Rekabentuk Rumah Terkini yang Akan Menjadikan Rumah Anda Nampak Moden dan Bergaya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pastikan semua dokumen dilengkapkan dan disahkan dengan betul bagi mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses permohonan.

Perbezaan kelayakan mengikut kategori pemohon

Kelayakan pinjaman LPPSA berbeza mengikut kategori pemohon. Contohnya:

Kategori Pemohon Kelayakan Khusus
Kakitangan Awam Persekutuan/Negeri – Telah berkhidmat minimum 3 tahun <br> – Mempunyai rekod perkhidmatan baik
Anggota Tentera/Polis – Telah berkhidmat minimum 3 tahun <br> – Berpangkat konstabel dan ke atas
Pesara Kerajaan – Umur tidak melebihi 65 tahun semasa pinjaman luput <br> – Mendapat pencen bulanan
Pekerja GLC – Syarikat GLC tersenarai <br> – Bekerja tetap minimum 2 tahun
Pekerja Swasta – Pendapatan tidak melebihi had ditetapkan <br> – Bekerja tetap minimum 2 tahun

Kelayakan juga mungkin berbeza berdasarkan jenis pinjaman yang dipohon, sama ada untuk membeli rumah baharu, terpakai atau membina rumah. Adalah penting untuk merujuk kepada syarat terperinci setiap skim pinjaman sebelum membuat permohonan.


Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 6Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 7

3. Bagaimana Mengira Jumlah Pinjaman dan Ansuran Bulanan

Faktor yang mempengaruhi jumlah pinjaman maksimum

Jumlah pinjaman perumahan maksimum yang boleh anda terima daripada LPPSA bergantung kepada beberapa faktor utama:

Pendapatan Bulanan: Secara amnya, jumlah pinjaman maksimum adalah berdasarkan kelayakan pendapatan bulanan anda. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jumlah pinjaman yang dibenarkan.

Keupayaan Membayar Balik: LPPSA akan menilai keupayaan anda untuk membayar balik pinjaman dengan melihat kepada komitmen kewangan sedia ada seperti pinjaman kereta, kad kredit dan lain-lain tanggungan.

Jenis Pembiayaan: Jumlah pinjaman maksimum berbeza mengikut jenis pembiayaan, sama ada untuk membeli rumah baharu, rumah terpakai atau membina rumah sendiri.

Margin Pendapatan: LPPSA juga menetapkan had tertentu untuk nisbah komitmen bulanan terhadap pendapatan bulanan anda bagi memastikan anda tidak terbeban.

Status Perkahwinan: Pemohon yang berkahwin biasanya dibenarkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi berbanding pemohon bujang.

Sebagai contoh, untuk pinjaman membeli rumah baharu, jumlah pinjaman maksimum bagi pemohon berkahwin adalah antara 5 hingga 7 kali ganda pendapatan bulanan bergantung kepada jumlah pendapatan mereka.

Kaedah pengiraan ansuran bulanan

Ansuran bulanan anda akan dikira berdasarkan jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik (biasanya antara 25 hingga 35 tahun) dan kadar faedah semasa LPPSA. Berikut adalah formula asas untuk pengiraan ansuran:

Ansuran Bulanan = [Jumlah Pinjaman x Kadar Faedah Tahunan] / [1 - (1 + Kadar Faedah Tahunan)^(-Tempoh Bayaran Balik dalam Bulan)]

Contohnya, dengan kadar faedah tahunan 4% untuk pinjaman RM300,000 selama 30 tahun (360 bulan), ansuran bulanan anda adalah:

Ansuran Bulanan = [RM300,000 x 0.04] / [1 - (1 + 0.04)^(-360)] = RM1,432.25

Selain ansuran pinjaman, anda juga perlu mengambil kira caj-caj lain seperti insurans pinjaman dan yuran guaman yang akan menambah kepada komitmen bulanan.

Contoh pengiraan dengan data sebenar

Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh pengiraan dengan data sebenar:

Butiran Nilai
Pendapatan Bulanan Isirumah RM7,000
Jumlah Pinjaman RM450,000
Kadar Faedah Tahunan LPPSA 4%
Tempoh Bayaran Balik 30 tahun (360 bulan)
Caj Insurans Pinjaman 1.25% daripada jumlah pinjaman
Yuran Guaman RM1,000

Dengan menggunakan formula di atas, kita dapat mengira:

 • Ansuran Bulanan Pinjaman = RM2,148
 • Caj Insurans Pinjaman = RM5,625 (bayaran sekali sahaja)
 • Jumlah Komitmen Bulanan = RM2,148 + (RM5,625 / 360) + (RM1,000 / 360) = RM2,182

Jumlah komitmen bulanan RM2,182 ini tidak melebihi 1/3 daripada pendapatan isirumah (RM7,000 / 3 = RM2,333), justeru memenuhi syarat kelayakan LPPSA.

Jadi, sebelum memohon pinjaman, anda boleh terlebih dahulu membuat pengiraan ringkas seperti ini untuk menganggarkan kelayakan dan komitmen bulanan anda. Pastikan untuk mengambil kira semua kos berkaitan.

di an h g 8MrEZAvyE unsplash scaleddi an h g 8MrEZAvyE unsplash scaled

di an h g 8MrEZAvyE unsplash scaled

4. Kelebihan dan Kelemahan Pinjaman Perumahan LPPSA

Memilih antara pinjaman perumahan LPPSA atau institusi kewangan lain memerlukan pertimbangan yang teliti. Setiap pilihan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri yang perlu diteliti.

Faedah dan insentif pinjaman LPPSA

Sejak penubuhannya, LPPSA komited untuk menyediakan kemudahan pembiayaan perumahan yang mampu dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Antara faedah dan insentif utama pinjaman LPPSA adalah:

Kadar Faedah Rendah: LPPSA menawarkan kadar faedah pinjaman perumahan yang lebih rendah berbanding bank perdagangan. Kadar faedah kini adalah di sekitar 4% setahun sahaja.

Kelonggaran Kelayakan: Syarat kelayakan pendapatan bulanan bagi pemohon LPPSA adalah lebih longgar berbanding bank komersial, membolehkan lebih ramai memiliki rumah.

Tempoh Bayaran Panjang: Tempoh bayaran balik pinjaman LPPSA sehingga 35 tahun memberikan fleksibiliti kepada peminjam dengan komitmen bulanan yang lebih rendah.

Insentif Istimewa: LPPSA turut menawarkan beberapa insentif tambahan seperti diskaun untuk pembayaran ansuran secara berjadual, rebat untuk pembayaran pendahuluan, dan pelepasan bayaran dalam kes kematian peminjam.

Kekurangan dan batasan pinjaman LPPSA

Walaupun begitu, pinjaman perumahan LPPSA juga mempunyai beberapa kekurangan dan batasan yang perlu diambil perhatian:

Terhad untuk Kalangan Tertentu: Majoriti skim pinjaman LPPSA hanya terbuka kepada kakitangan awam, tentera dan polis serta pekerja syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Peluang bagi pekerja sektor swasta agak terhad.

Jumlah Maksimum Terhad: Jumlah pinjaman maksimum yang boleh dipohon daripada LPPSA adalah agak terhad, terutamanya bagi rumah melebihi RM500,000.

Prosedur Ketat: Proses permohonan dan penilaian LPPSA amat ketat untuk memastikan objektif membantu golongan sasaran tercapai, menyukarkan sesetengah pemohon.

Pilihan dan Akses Terhad: Pembiayaan LPPSA hanya boleh digunakan untuk membeli rumah terpilih ataupun membina rumah di kawasan yang dibenarkan sahaja, menghadkan pilihan pemohon.

See also  7 Solan Popular : Interior Kemasan Dalaman Rumah Yang Menawan Dengan Budget Rendah | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Perkhidmatan Terhad: Berbanding institusi kewangan lain, LPPSA mempunyai rangkaian pejabat cawangan serta khidmat sokongan yang agak terhad di sesetengah lokasi.

Perbandingan dengan pinjaman perumahan bank komersial

Dibandingkan dengan pinjaman perumahan bank komersial, LPPSA mempunyai beberapa kelebihan seperti:

Aspek Pinjaman LPPSA Pinjaman Bank Komersial
Kadar Faedah Lebih rendah (4% setahun) Lebih tinggi (4.5% – 6%)
Kelayakan Pendapatan Lebih longgar Lebih ketat
Komitmen Bulanan Lebih rendah Lebih tinggi
Tempoh Bayaran Hingga 35 tahun Biasanya 25-30 tahun
Yuran dan Caj Lebih rendah Lebih tinggi

Namun, bank perdagangan pula lebih fleksibel dari segi jumlah pinjaman maksimum, pilihan hartanah, dan penyediaan perkhidmatan sokongan pelanggan.

Justeru, anda perlu menimbangkan dengan teliti kelebihan dan kekurangan setiap pilihan berdasarkan keperluan dan kedudukan kewangan masing-masing sebelum membuat keputusan.


Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 8Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 9

5. Prosedur Permohonan Pinjaman Perumahan LPPSA

Proses permohonan pinjaman perumahan LPPSA adalah sedikit berbeza mengikut skim pinjaman yang anda pohon. Namun, secara umumnya, prosedurnya adalah seperti berikut:

Langkah-langkah permohonan

 1. Semakan Kelayakan: Pertama sekali, pastikan anda memenuhi semua syarat kelayakan yang ditetapkan seperti umur, pendapatan, tempoh perkhidmatan dan sebagainya. Senarai semak kelayakan boleh didapati di laman web LPPSA.
 2. Pengumpulan Dokumen: Sediakan semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, slip gaji, penyata bank, geran tanah dan lain-lain bukti sokongan. Senaraikan dengan teliti.
 3. Borang Permohonan: Lengkapkan borang permohonan pinjaman LPPSA dengan maklumat yang tepat dan jelas. Borang boleh dimuat turun dari laman web atau diambil di cawangan LPPSA berdekatan.
 4. Penghantaran Permohonan: Kemudian, hantar borang permohonan beserta semua dokumen sokongan ke cawangan LPPSA atau kaunter permohonan yang berkenaan.
 5. Semakan Permohonan: Pihak LPPSA akan menyemak permohonan anda dari segi kelengkapan dan kesahihan maklumat yang diberikan.
 6. Penilaian Kelayakan: Sekiranya lengkap, permohonan anda akan dinilai dari aspek kelayakan kewangan, kredit, serta syarat-syarat lain yang berkaitan.
 7. Keputusan Permohonan: Akhir sekali, pihak LPPSA akan membuat keputusan sama ada meluluskan atau menolak permohonan anda dalam tempoh masa yang munasabah.

Sepanjang proses ini, anda mungkin diminta untuk mengemukakan maklumat tambahan atau menjalani penilaian kredit dan fizikal hartanah (untuk pembiayaan bina rumah). Jelaskan sebarang keraguan dengan pihak LPPSA.

Tempoh proses kelulusan

LPPSA menyasarkan tempoh proses kelulusan permohonan antara 14 hingga 30 hari bekerja, bergantung kepada kelengkapan maklumat yang diberikan serta keperluan penilaian tambahan.

Dokumentasi dan dokumen yang diperlukan

Antara dokumen penting yang perlu disediakan semasa memohon adalah:

 • Borang permohonan pinjaman perumahan LPPSA
 • Salinan kad pengenalan pemohon dan penjamin (jika ada)
 • Slip gaji/penyata saraan terkini (3 bulan)
 • Penyata KWSP/LTAT terkini (3 bulan)
 • Penyata bank/akaun simpanan (6 bulan)
 • Surat pengesahan jawatan dan pendapatan
 • Surat tawaran/salinan perjanjian jual beli (untuk beli rumah)
 • Salinan geran/hakmilik tanah (untuk bina rumah)
 • Dokumen sokongan lain jika diperlukan

Pastikan semua dokumen dilengkapkan dan disahkan dengan betul untuk mengelakkan kelewatan dalam memproses permohonan anda. Pihak LPPSA sentiasa bersedia untuk memberi penerangan lanjut berkaitan keperluan dokumen.

Dengan mengikuti prosedur yang betul serta melengkapkan semua keperluan dokumentasi, ia akan memudahkan anda untuk mendapatkan kelulusan pinjaman perumahan LPPSA dalam tempoh masa yang munasabah. Sebarang keraguan boleh dirujuk terus kepada pegawai LPPSA yang bertugas.

di an h fZ9CJCF2oYs unsplash scaleddi an h fZ9CJCF2oYs unsplash scaled

di an h fZ9CJCF2oYs unsplash scaled

6. Pengurusan Kewangan dan Bayaran Balik Pinjaman

Setelah berjaya mendapatkan pinjaman perumahan LPPSA, anda perlu komited untuk menguruskan kewangan dengan bijak bagi memastikan pembayaran balik pinjaman dapat dilunaskan mengikut jadual. Berikut adalah beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian:

Jadual bayaran balik ansuran

LPPSA akan menyediakan jadual bayaran balik ansuran pinjaman anda secara terperinci. Jadual ini menyatakan:

 • Jumlah pinjaman yang diluluskan
 • Tempoh bayaran balik (dalam tahun/bulan)
 • Kadar faedah tahunan
 • Ansuran bulanan yang perlu dibayar
 • Tarikh akhir pembayaran setiap bulan

Contoh jadual ansuran bulanan:

Bulan Baki Pinjaman Ansuran Bulanan Bayaran Faedah Bayaran Prinsipal
1 RM300,000 RM1,432.25 RM1,000 RM432.25
2 RM299,567.75 RM1,432.25 RM998.56 RM433.69
3 RM299,134.06 RM1,432.25 RM997.11 RM435.14

Pastikan anda sentiasa membuat pembayaran ansuran mengikut tarikh akhir yang ditetapkan untuk mengelakkan apa-apa caj lewat bayar.

Pengurusan kewangan perumahan

Selain ansuran pinjaman, anda juga perlu mengambil kira pelbagai kos lain yang berkaitan dengan pemilikan rumah seperti:

 • Cukai taksiran
 • Bayaran penyelenggaraan
 • Bil utiliti (air, elektrik, pembetungan)
 • Insurans kandungan rumah
 • Kos renovasi dan perabot (jika perlu)

Disiplin kewangan yang baik amat penting untuk memastikan semua tanggungan kewangan dapat dijelaskan mengikut jadual. Elakkan pembaziran dan berbelanja melebihi kemampuan.

Langkah jika menghadapi masalah pembayaran

Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin menghadapi kesulitan kewangan sehingga menyukarkan pembayaran balik ansuran pinjaman LPPSA. Jangan segan untuk menghubungi pihak LPPSA dengan segera untuk mendapatkan nasihat dan bantuan.

Tindakan yang boleh diambil termasuklah:

 • Menangguhkan pembayaran ansuran sementara waktu
 • Menstruktur semula pinjaman dengan tempoh bayaran lebih panjang
 • Mengurangkan jumlah ansuran bulanan melalui penjadualan semula
 • Memohon penangguhan bayaran faedah pinjaman untuk tempoh tertentu

Sekiranya keadaan amat kritikal, LPPSA turut menawarkan kemudahan pelepasan daripada semua tanggungan kewangan kepada waris jika berlaku kematian peminjam.

See also  Panduan Langkah Demi Langkah untuk Membeli Rumah Pertama Anda pada 2023 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Yang penting, jangan segan untuk berbincang dengan pihak LPPSA bagi mencari penyelesaian terbaik sekiranya anda benar-benar menghadapi masalah kewangan. Komunikasi awal dapat mengelakkan situasi menjadi lebih buruk.

Dengan pengurusan kewangan yang berhemah serta komitmen untuk membayar balik ansuran mengikut jadual, anda dapat menikmati pemilikan rumah sendiri hasil daripada pinjaman LPPSA tanpa bebanan berlebihan. Ingatlah untuk sentiasa merancang kewangan dengan bijak dan bertanggungjawab.


Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 10Panduan Lengkap Pinjaman Perumahan LPPSA: Kelayakan, Kiraan, dan Perbandingan dengan Pinjaman Bank | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 11

7. Pinjaman Perumahan Alternatif: Bank, Koperasi, dan Lain-lain

Meskipun LPPSA menawarkan kemudahan pembiayaan perumahan yang banyak kelebihannya, ia mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan dan keperluan individu. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui pilihan pinjaman perumahan alternatif yang tersedia di pasaran.

Perbandingan pinjaman perumahan daripada sumber lain

Selain LPPSA, terdapat beberapa sumber utama lain untuk mendapatkan pinjaman perumahan di Malaysia:

Bank Komersial

 • Kelebihan: Lebih fleksibel dari segi jumlah pinjaman, jenis hartanah, dan tempoh bayaran balik.
 • Kekurangan: Kadar faedah dan yuran yang lebih tinggi, syarat kelayakan yang lebih ketat.

Bank Islam

 • Kelebihan: Bebas daripada unsur riba/faedah, produk patuh Syariah.
 • Kekurangan: Kadar keuntungan hampir sama seperti kadar faedah bank konvensional.

Koperasi

 • Kelebihan: Kadar pinjaman yang berpatutan, kelayakan yang lebih longgar.
 • Kekurangan: Jumlah pinjaman terhad, pilihan produk yang terhad.

Pertubuhan Peladang/Persatuan

 • Kelebihan: Kos pinjaman yang rendah untuk ahli.
 • Kekurangan: Ketersediaan terhad, syarat keahlian yang ketat.

Pembiayaan Persendirian

 • Kelebihan: Prosedur yang lebih mudah dan cepat.
 • Kekurangan: Kadar faedah yang sangat tinggi, risiko penipuan.

Kelebihan dan kekurangan setiap pilihan

Untuk membantu anda membuat perbandingan, berikut adalah ringkasan kelebihan dan kekurangan pinjaman perumahan daripada sumber-sumber utama:

Sumber Pinjaman Kelebihan Kekurangan
LPPSA – Kadar faedah rendah (4%)

– Kelayakan longgar

– Tempoh bayaran panjang

– Jumlah terhad

– Prosedur ketat

– Pilihan terhad

Bank Komersial – Jumlah pinjaman tinggi

– Pilihan hartanah luas

– Perkhidmatan sokongan baik

– Kadar faedah tinggi (4.5%-6%)

– Syarat ketat

– Yuran/caj tinggi

Bank Islam – Bebas riba/faedah

– Produk patuh Syariah

– Kos hampir sama dengan bank konvensional
Koperasi – Kadar pinjaman berpatutan

– Kelayakan lebih longgar

– Jumlah terhad

– Produk terhad

Pertubuhan/Persatuan – Kos rendah untuk ahli – Ketersediaan terhad

– Syarat keahlian ketat

Persendirian – Prosedur mudah & cepat – Kadar faedah sangat tinggi

– Risiko penipuan

Setiap pilihan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri dari aspek kos pinjaman, kelayakan, jumlah maksimum, prosedur permohonan dan sebagainya. Anda perlu menilai dengan teliti berdasarkan kedudukan kewangan dan keperluan peribadi.

Petua memilih pinjaman perumahan yang sesuai

Bagi memastikan anda membuat pilihan yang terbaik, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

 • Kemampuan untuk membayar balik pinjaman mengikut ansuran yang ditetapkan
 • Jumlah pinjaman maksimum yang anda perlukan untuk membeli rumah impian
 • Jenis hartanah yang ingin anda miliki dan kawasan pilihan
 • Kepentingan terhadap kos pinjaman seperti kadar faedah dan yuran
 • Fleksibiliti dalam tempoh pembayaran balik dan terma-terma pinjaman
 • Keupayaan untuk memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan

Jalankan beberapa pengiraan terlebih dahulu dan buat perbandingan di antara pilihan yang bersesuaian untuk mendapatkan pakej pinjaman perumahan yang paling menepati keperluan anda.

Selain itu, jangan lupa untuk membuat persediaan awal dengan menyimpan wang pendahuluan yang mencukupi bagi mengurangkan jumlah pinjaman serta membayar caj guaman, insurans dan utiliti yang berkaitan.

Dengan melakukan sedikit kajian dan perancangan teliti, anda dapat memilih kemudahan pinjaman perumahan yang terbaik untuk membantu merealisasikan impian memiliki rumah idaman.

dineshkumar m Ez z38VgA4c unsplash scaleddineshkumar m Ez z38VgA4c unsplash scaled

dineshkumar m Ez z38VgA4c unsplash scaled

Tip dan panduan berguna

Setelah mempelajari segala aspek berkaitan pinjaman perumahan LPPSA, berikut adalah beberapa nasihat dan panduan berguna untuk diambil perhatian:

 1. Luangkan masa untuk menyediakan dokumen yang diperlukan: Sediakan semua dokumen sokongan seperti slip gaji, penyata bank, geran tanah dan sebagainya lebih awal untuk mempercepatkan proses permohonan.
 2. Semak kelayakan anda lebih dahulu: Pastikan anda benar-benar layak dari segi umur, pendapatan, tempoh perkhidmatan dan kriteria lain sebelum menghantar permohonan. Ini mengelakkan kecewa akibat penolakan.
 3. Sediakan wang pendahuluan yang mencukupi: Simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pinjaman untuk membayar deposit pembelian rumah, duti setem, insurans pinjaman dan yuran guaman.
 4. Buat pengiraan anggaran terlebih dahulu: Gunakan pengiraan ringkas untuk menganggar kelayakan jumlah pinjaman dan ansuran bulanan anda sebelum memohon.
 5. Berwaspada dengan bayaran di luar jangka: Sediakan juga peruntukan untuk kos lain seperti cukai taksiran, penyelenggaraan dan utiliti setelah memiliki rumah.
 6. Amalkan disiplin kewangan yang ketat: Aturkan bajet bulanan untuk membayar ansuran tepat pada waktunya dan elakkan pembaziran demi mengelakkan kesulitan kewangan.
 7. Berbincang dengan LPPSA jika menghadapi masalah pembayaran: Jangan segan untuk mendapatkan bantuan dan penstrukturan pinjaman semula sekiranya menghadapi masalah kewangan yang kritikal.
 8. Pertimbangkan pilihan pinjaman alternatif: Jika didapati tidak layak untuk LPPSA, nilai juga kemudahan pinjaman daripada bank, koperasi dan sumber lain berdasarkan keperluan peribadi anda.

Sumber maklumat rasmi dan tidak rasmi

Sumber maklumat yang boleh dirujuk untuk mendapatkan butiran lanjut mengenai pinjaman perumahan LPPSA:

 • Laman Web LPPSAhttps://www.lppsa.gov.my/
 • Risalah dan Brosur LPPSA: Boleh didapati di kaunter perkhidmatan LPPSA
 • Portal Rasmi Kerajaanhttps://www.malaysia.gov.my/
 • Badan Bukan Kerajaan: Persatuan Pengguna, pusat khidmat nasihat kewangan
 • Media Arus Perdana: Akhbar, majalah, portal berita dalam talian
 • Forum dan Komuniti Dalam Talian: Laman sesawang, kumpulan media sosial
 • Perunding Hartanah: Untuk mendapatkan nasihat profesional

Perkhidmatan nasihat dan khidmat pelanggan LPPSA

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan berkaitan pinjaman perumahan, jangan ragu untuk menghubungi dan mendapatkan nasihat terus daripada pihak LPPSA sendiri. Mereka menyediakan perkhidmatan:

Kaunter Perkhidmatan

 • Terdapat di semua cawangan LPPSA seluruh negara
 • Waktu operasi: 8.30 pagi – 5.00 petang (Isnin – Jumaat)

Talian Khidmat Pelanggan

 • No. Telefon: 03-2096 5050
 • Waktu operasi: 8.30 pagi – 6.00 petang (Isnin – Jumaat)

E-mel Rasmi

Laman Web LPPSA

 • Bahagian Soalan Lazim
 • Borang Pertanyaan Dalam Talian
 • Live Chat (waktu pejabat)

Staf LPPSA yang terlatih sentiasa bersedia untuk memberikan penerangan, panduan dan khidmat nasihat berkaitan permohonan, prosedur, kelayakan dan sebarang kemusykilan lain yang anda hadapi.

Jangan ragu untuk memanfaatkan sumber maklumat rasmi dan perkhidmatan sokongan yang disediakan agar dapat membuat keputusan yang bijak berkaitan pinjaman serta pemilikan rumah nanti. Berjayalah dalam langkah anda memiliki rumah idaman!Source link