Rumah IBS

Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

zac gudakov mw mj noYHM unsplash scaledzac gudakov mw mj noYHM unsplash scaled

zac gudakov mw mj noYHM unsplash scaled

4. Panduan Langkah demi Langkah untuk Memohon Pembiayaan

Memohon pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad adalah langkah yang penting dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk keperluan kewangan. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memudahkan proses permohonan pembiayaan tersebut.

1. Kenal Pasti Jenis Pembiayaan yang Diperlukan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal pasti jenis pembiayaan yang diperlukan. Adakah anda memerlukan pembiayaan untuk tanah/rumah, kenderaan, peralatan, pakej umrah/ziarah, pakej perkahwinan, atau pakej pendidikan? Mengetahui jenis pembiayaan yang dikehendaki akan memudahkan proses seterusnya.

2. Hubungi Koperasi Muslimin untuk Maklumat Lanjut

Selepas mengenal pasti jenis pembiayaan yang diperlukan, hubungi Koperasi Muslimin Malaysia Berhad untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai skim pembiayaan yang tersedia, syarat-syarat kelayakan, dan dokumen yang diperlukan untuk permohonan. Anda boleh menghubungi mereka melalui telefon, e-mel, atau melalui laman web rasmi mereka.

3. Siapkan Dokumen yang Diperlukan

Sediakan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan pembiayaan. Dokumen yang biasanya diperlukan termasuk borang permohonan yang lengkap, salinan kad pengenalan, salinan slip gaji terkini, surat pengesahan bekerja, bil air atau bil elektrik sebagai bukti alamat kediaman, salinan penyata bank, dan laporan terkini CCRIS dari Bank Negara.

4. Lengkapkan Borang Permohonan

Isi dan lengkapkan borang permohonan pembiayaan dengan teliti dan betul. Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan terkini. Anda juga perlu memberikan butiran yang lengkap mengenai jenis pembiayaan yang dikehendaki, jumlah yang dimohon, dan tempoh bayaran balik yang diinginkan.

5. Serahkan Dokumen dan Borang Permohonan

Selepas semua dokumen dan borang permohonan telah disediakan, serahkan kepada Koperasi Muslimin Malaysia Berhad mengikut prosedur yang ditetapkan. Pastikan semua dokumen diserahkan dalam keadaan yang lengkap dan disahkan jika diperlukan.

6. Tunggu Penilaian Kelayakan

Selepas dokumen dan borang permohonan diserahkan, tunggulah untuk penilaian kelayakan. Koperasi Muslimin akan menyemak semua dokumen dan maklumat yang diberikan untuk memastikan pemohon memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.

See also  Panduan Komprehensif: Cara Membina Rumah Impian Anda Atas Tanah Sendiri | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

7. Tandatangan Perjanjian

Jika permohonan anda diluluskan, anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian pembiayaan. Pastikan anda memahami sepenuhnya syarat-syarat perjanjian tersebut sebelum menandatanganinya.

8. Terima Dana Pembiayaan

Setelah perjanjian ditandatangani, anda akan menerima dana pembiayaan mengikut jumlah yang dimohon. Pastikan anda menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang dinyatakan dalam perjanjian.

Dengan mengikuti panduan langkah demi langkah ini, anda akan dapat memudahkan proses permohonan pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Jangan ragu untuk menghubungi mereka jika ada sebarang pertanyaan atau keraguan mengenai proses permohonan.


Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 3

5. Senarai Semak Dokumen: Persediaan Permohonan

Sebelum memulakan proses permohonan pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, penting untuk memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan betul. Berikut adalah senarai semak dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan:

Dokumen-dokumen Am Pemohon dan Bayaran

Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan untuk pemohon dan penjamin, jika berkaitan:

 1. Borang permohonan skim pembiayaan yang telah dilengkapkan dengan betul.
 2. 1 salinan kad pengenalan & 2 bulan salinan slip gaji terkini yang telah disahkan oleh majikan.
 3. Surat pengesahan bekerja & tarikh persaraan daripada majikan.
 4. Borang kebenaran SPEKAR & Borang Had Penentuan Kelayakan Pinjaman.
 5. Bil air atau bil elektrik sebagai bukti alamat kediaman.
 6. Salinan penyata bank 3 bulan terkini & laporan terkini CCRIS (Bank Negara).
 7. Bayaran Yuran Proses RM110.00 (tunai di kaunter/wang pos/cek).

Dokumen-dokumen Am Penjamin BPA (Jika Berkaitan dengan Permohonan Anggota Swasta)

Jika terdapat penjamin BPA yang berkaitan dengan permohonan, berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan:

 1. Borang Bon Penjamin Skim.
 2. Borang Pengakuan Penjamin (BPA 1/79A — merah).
 3. 1 salinan kad pengenalan & 2 bulan salinan slip gaji terkini yang disahkan.
 4. Surat pengesahan bekerja & tarikh persaraan daripada majikan.

Dokumen-dokumen Tambahan Mengikut Jenis Skim Pembiayaan

Selain dokumen-dokumen am yang disebutkan di atas, terdapat juga dokumen tambahan yang perlu disertakan mengikut jenis skim pembiayaan yang dipohon:

[A] Skim Tanah/Rumah:

 • Surat persetujuan jualbeli / surat tawaran jualbeli kepada Koperasi Muslimin.
 • Surat akuan persetujuan daripada kontraktor / tukang.
 • Sebutharga kerja-kerja dan kos ubahsuai / membina rumah.
 • Salinan carian rasmi terkini daripada pejabat tanah.
 • Surat kebenaran dari pejabat tanah/penguasa tempatan (jika berkaitan).
 • Surat kebenaran/persetujuan daripada tuan tanah / pemilik rumah.
 • Pelan lakaran kasar ubahsuai / membina rumah.
 • Salinan kad pengenalan penjual / tukang / salinan SSM kontraktor.
 • Surat makluman bezaharga (jika jumlah mohon berbeza dengan kos).
 • Laporan terkini nilaian hartanah (jika permohonan dengan cagaran).

[B] Skim Kenderaan (Kereta / Motorsikal):

 • Sebutharga daripada kedai (kenderaan baru).
 • Surat tawaran jualbeli kepada Koperasi Muslimin & salinan geran (jika kenderaan terpakai).
 • Surat pelepasan hakmilik dari institusi kewangan (jika telah selesai hutang).
 • 1 salinan kad pengenalan penjual (jika beli kenderaan terpakai daripada individu).
 • Pengesahan baki hutang terkini dari institusi kewangan (jika masih berbaki hutang).

Dengan memastikan semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan betul dan lengkap, proses permohonan pembiayaan anda akan berjalan dengan lancar dan cepat. Jangan lupa untuk menyemak senarai semak ini sebelum membuat permohonan.

zac gudakov MvY303vrKR0 unsplash scaledzac gudakov MvY303vrKR0 unsplash scaled

zac gudakov MvY303vrKR0 unsplash scaled

6. Syarat-Syarat Am untuk Permohonan Pembiayaan

Sebelum memulakan proses permohonan pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, penting untuk memahami syarat-syarat am yang perlu dipatuhi oleh pemohon. Dengan memahami syarat-syarat ini, pemohon dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum membuat permohonan. Berikut adalah senarai syarat-syarat am yang perlu diperhatikan:

See also  Bina Rumah Atas Tanah Sendiri: Pros & Kontras | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

1. Had Kelayakan Gaji/Pendapatan

 • Anggota BPA: Pemohon yang merupakan anggota Badan Perkhidmatan Awam (BPA) mempunyai had kelayakan gaji atau pendapatan tertentu yang perlu dipenuhi untuk memohon pembiayaan.
 • Individu Swasta/Pencen/Bekerja Sendiri: Pemohon dari golongan ini juga perlu memenuhi had kelayakan gaji atau pendapatan tertentu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

2. Penjamin atau Cagaran

 • Anggota BPA: Untuk anggota BPA yang telah disahkan jawatan, pembiayaan boleh diperolehi tanpa penjamin, tetapi untuk permohonan lain, penjamin mungkin diperlukan.
 • Individu Swasta/Pencen/Bekerja Sendiri: Individu dari golongan ini mungkin perlu menyediakan penjamin atau cagaran hartanah bergantung kepada jumlah pembiayaan yang dimohon.

3. Tempoh Bayaran Balik

 • Tempoh bayaran balik pembiayaan bergantung kepada jumlah pembiayaan yang diperlukan. Koperasi Muslimin Malaysia Berhad menawarkan tempoh bayaran balik yang fleksibel, bermula dari 3 tahun sehingga 25 tahun bergantung kepada jumlah pembiayaan.

4. Kadar Keuntungan

 • Kadar keuntungan atau faedah yang dikenakan juga bergantung kepada jenis pembiayaan dan tempoh bayaran balik yang dipilih oleh pemohon. Kadar keuntungan adalah antara faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemohon sebelum membuat keputusan.

5. Proses Permohonan

 • Proses permohonan pembiayaan adalah penting untuk dipahami oleh pemohon. Pemohon perlu memastikan bahawa semua dokumen yang diperlukan telah disediakan dengan betul dan lengkap sebelum memulakan proses permohonan.

Dengan memahami dan mematuhi syarat-syarat am yang ditetapkan oleh Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, pemohon dapat meningkatkan peluang untuk berjaya dalam permohonan pembiayaan. Pastikan untuk merujuk kepada syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan jenis pembiayaan yang dipohon sebelum membuat permohonan. Berikut adalah senarai dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan pembiayaan untuk rujukan anda:

Senarai Semak Dokumen:

Dokumen Keterangan
Borang permohonan skim pembiayaan Dilengkapkan dengan betul
Salinan kad pengenalan 1 salinan untuk pemohon, 1 salinan untuk penjamin (jika berkaitan)
Slip gaji terkini 2 bulan salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
Surat pengesahan bekerja Tarikh persaraan daripada majikan
Borang kebenaran SPEKAR Borang Had Penentuan Kelayakan Pinjaman
Bil air atau bil elektrik Bukti alamat kediaman
Salinan penyata bank 3 bulan terkini Laporan terkini CCRIS (Bank Negara)
Bayaran Yuran Proses RM110.00 Tunai di kaunter/wang pos/cek

Dengan menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan memenuhi syarat-syarat am yang ditetapkan, pemohon akan dapat meningkatkan peluang untuk berjaya dalam permohonan pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Jangan ragu untuk menghubungi mereka jika ada sebarang pertanyaan mengenai syarat-syarat pembiayaan atau proses permohonan.


Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 4Panduan Pembiayaan Koperasi Muslimin Malaysia: Cara Mudah Memohon dan Syarat-Syaratnya | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 5

7. Proses Bayaran Balik Pembiayaan

Proses bayaran balik pembiayaan adalah aspek penting yang perlu difahami oleh setiap pemohon pembiayaan dari Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Dengan memahami bagaimana proses bayaran balik berfungsi, individu dapat merancang kewangan mereka dengan lebih baik dan memastikan pembayaran dilakukan secara lancar. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk proses bayaran balik pembiayaan:

1. Tentukan Tempoh Bayaran Balik yang Sesuai

Langkah pertama adalah untuk memilih tempoh bayaran balik yang sesuai dengan keperluan kewangan anda. Koperasi Muslimin Malaysia Berhad menawarkan tempoh bayaran balik yang fleksibel, bermula dari 3 tahun sehingga 25 tahun bergantung kepada jumlah pembiayaan. Pilih tempoh bayaran balik yang memberikan kebolehan anda untuk membuat pembayaran bulanan dengan selesa tanpa menimbulkan beban kewangan yang terlalu tinggi.

See also  Bolehkah saya menggunakan pinjaman LPPSA untuk membeli rumah kedua? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

2. Pilih Kaedah Pembayaran yang Sesuai

Anda perlu memilih kaedah pembayaran yang sesuai dengan keperluan dan keselesaan anda. Terdapat beberapa kaedah pembayaran yang biasa ditawarkan, termasuk pembayaran secara tunai, pemotongan gaji (bagi anggota BPA), atau pembayaran secara ansuran melalui pemindahan bank atau cek.

3. Tetapkan Jadual Pembayaran

Setelah memilih kaedah pembayaran, tetapkan jadual pembayaran yang jelas dan konsisten. Pastikan anda membuat pembayaran tepat pada tarikh yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang penalti atau denda yang mungkin dikenakan. Jadual pembayaran yang konsisten juga akan membantu anda mengawal kewangan dengan lebih baik.

4. Sediakan Dana Secara Berkala

Pastikan anda menyediakan dana secara berkala untuk pembayaran bulanan atau ansuran. Jika anda memilih kaedah pemotongan gaji, pastikan anda mempunyai dana yang mencukupi dalam akaun gaji anda setiap bulan. Bagi pembiayaan lain, pastikan anda mengatur pemindahan dana atau membuat pembayaran ansuran tepat pada masanya.

5. Pantau Penyata Pembayaran

Pantau penyata pembayaran anda secara berkala untuk memastikan bahawa semua pembayaran telah dibuat dengan tepat dan tidak ada sebarang kesilapan atau kekurangan. Jika terdapat sebarang ketidakstabilan dalam penyata pembayaran, segera hubungi Koperasi Muslimin Malaysia Berhad untuk mendapatkan bantuan.

6. Runding dengan Pihak Koperasi

Jika menghadapi sebarang kesulitan atau cabaran dalam proses bayaran balik, jangan ragu untuk rundingkan dengan pihak Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Mereka akan bersedia membantu anda mencari penyelesaian yang terbaik dan memastikan proses bayaran balik dapat dilakukan dengan lancar.

Dengan mengikuti panduan langkah demi langkah di atas, anda akan dapat menguruskan proses bayaran balik pembiayaan anda dengan lebih berkesan dan lancar. Pastikan anda memahami sepenuhnya terma dan syarat pembiayaan sebelum membuat keputusan untuk mengambil pembiayaan daripada Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Jika memerlukan bantuan atau penjelasan lanjut, jangan ragu untuk menghubungi mereka untuk mendapatkan nasihat yang lebih terperinci.

zac gudakov LC 6Dnwo6 g unsplash scaledzac gudakov LC 6Dnwo6 g unsplash scaled

zac gudakov LC 6Dnwo6 g unsplash scaled

8. Pengurusan Pembiayaan dan Penyelesaian Masalah

Pengurusan pembiayaan adalah proses penting dalam memastikan pembayaran dilakukan dengan lancar dan bebas dari sebarang masalah. Namun, terdapat situasi di mana pemohon mungkin menghadapi kesulitan atau masalah dalam pengurusan pembiayaan mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil untuk menguruskan pembiayaan dengan baik dan menangani sebarang masalah yang timbul:

Langkah-Langkah Pengurusan Pembiayaan:

 1. Rancang Bajet: Rancang bajet bulanan yang sesuai untuk memastikan anda mempunyai dana yang mencukupi untuk membuat pembayaran pembiayaan secara berkala.
 2. Automatik Pembayaran: Gunakan kaedah pembayaran automatik seperti pemotongan gaji atau pemindahan bank untuk memastikan pembayaran dibuat secara tepat pada masanya.
 3. Pantau Penyata Pembayaran: Pantau penyata pembayaran secara berkala untuk memastikan bahawa semua pembayaran telah dibuat dengan tepat. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan, hubungi pihak Koperasi Muslimin Malaysia Berhad secepat mungkin.
 4. Runding dengan Pihak Koperasi: Jika menghadapi kesulitan kewangan atau kesulitan dalam membuat pembayaran, segera rundingkan dengan pihak Koperasi Muslimin Malaysia Berhad untuk mencari penyelesaian yang sesuai.

Penyelesaian Masalah:

 1. Perundingan: Runding dengan pihak Koperasi untuk mencari penyelesaian yang sesuai seperti pengurangan ansuran sementara atau penjadualan semula bayaran.
 2. Konseling Kewangan: Pertimbangkan untuk mendapatkan konseling kewangan dari pakar untuk membantu anda menguruskan kewangan anda dengan lebih baik.
 3. **Refinans: **Semak semula pembiayaan anda untuk mencari kaedah yang lebih baik atau kadar keuntungan yang lebih rendah.
 4. Pembayaran Lebihan: Jika memungkinkan, membuat pembayaran lebihan untuk mengurangkan baki pembiayaan anda dan mengurangkan beban kewangan pada masa akan datang.

Contoh Jadual Bayaran Bulanan:

Bil Tempoh Bayaran Jumlah Pembiayaan Bulanan (RM)
1 5 tahun RM50,000 RM925.00
2 10 tahun RM100,000 RM1,000.00
3 15 tahun RM150,000 RM1,200.00
4 20 tahun RM200,000 RM1,350.00

Kesimpulan:

Dalam kesimpulannya, memohon pembiayaan adalah keputusan penting yang memerlukan perancangan dan pengurusan kewangan yang baik. Dengan memahami syarat-syarat pembiayaan, menguruskan bayaran balik dengan cermat, dan bertindak proaktif dalam menangani sebarang masalah yang timbul, pemohon dapat memastikan pengalaman pembiayaan yang lancar dan berjaya. Jangan ragu untuk mendapatkan nasihat dan bantuan dari pihak Koperasi Muslimin Malaysia Berhad jika diperlukan.

Source link