Artikel Terkini

Perang Jamal: Sejarah & Kronologi

Perang Jamal: Sejarah & Kronologi
Perang Jamal: Sejarah & Kronologi 3

Artikel ini akan membincangkan Perang Jamal, perang saudara pertama dalam Islam yang terhasil daripada fitnah golongan munafik pada zaman pemerintahan Ali bin Abu Talib.

Bilakah Perang Jamal Berlaku?

Perang Jamal berlaku tahun 36 Hijrah. Peperangan ini melibatkan pasukan kaum muslimin di bawah Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW menentang kaum muslimin di bawah Khalifah Ali bin Abu Talib, khalifah keempat umat Islam dan menantu Rasulullah SAW. Peperangan ini terjadi di Basrah akibat fitnah golongan munafik yang membunuh dan menyokong pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan.

Sebab Berlakunya Perang Jamal

Khulafa’ al-Rasyidin yang ketiga iaitu Uthman bin Affan telah dibunuh oleh golongan Khawarij. Berikutan pembunuhan tersebut, sesetengah golongan kaum muslimin terutamanya golongan Bani Umayyah (keluarga Khalifah Uthman) menuntut qisas dengan mengenakan hukuman bunuh kepada pembunuh Khalifah Uthman. Namun, Ali bin Abu Talib yang baru sahaja dilantik sebagai khalifah berpandangan bahawa hukuman tersebut tidak wajar dilaksanakan dahulu kerana kestabilan negara yang kucar-kacir dengan fitnah perlu dikembalikan dengan mustahak. Tambahan pula, pembunuh-pembunuh Uthman telah berbai’ah kepada Khalifah Ali. Hukuman tersebut pada pandangan beliau, perlu dilakukan setelah beliau menguasai pemimpin-pemimpin Khawarij yang memiliki kekuatan dan pengikut yang ramai. 

Pembentukan Pasukan Sayyidatina Aisyah

Pandangan Khalifah Ali ditentang oleh golongan Bani Umayyah, Sayyidatina Aisyah di Mekah dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam bersama ramai golongan Bani Umayyah meminta izin dari Khalifah Ali untuk mengerjakan haji ke Mekah. Di Mekah, mereka bertemu dengan Sayyidatina Aisyah untuk membincangkan peperangan bagi menuntut bela kewafatan Uthman. Ya’la bin Umayyah, pemerintah Yaman pada zaman kekhalifahan Uthman juga datang membawa 600 ekor unta dan 600 dirham. Pemerintah Basrah semasa zaman pemerintahan Uthman bernama Abdullah bin Amir turut serta dalam perjumpaan tersebut. 

Perbincangan membawa kata sepakat untuk pergi ke Basrah bagi mencari pembunuh Uthman. Segala persiapan perang disediakan oleh Ya’la bin Umayyah. Diriwayatkan bahawa golongan yang menyertai peperangan tersebut mencecah seramai 3000 orang. Sayyidatina Aisyah dibawa oleh unta bernama ‘Askar yang dibeli oleh Ya’la bin Umayyah. Apabila tiba di Basrah, pemerintahnya Uthman bin Hunaif cuba menghalang kemaaraan tentera Sayyidatina Aisyah kerana tidak ingin berlaku peperangan antara kaum muslimin. Namun, terdapat penduduk Basrah yang menyertai pasukan Sayyidatina Aisyah menyebabkan pasukan beliau bertambah ramai. 

Perang Jamal Shughra (Kecil)

Berlaku peperangan di antara pasukan Uthman bin Hunaif dengan pasukan Sayyidatina Aisyah. Apabila kedua-dua pihak mengalami kecederaan, mereka memutuskan untuk berdamai. Namun, beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman dari pasukan Uthman bin Hunaif keluar dari pasukan dan menyerang pasukan Sayyidatina Aisyah. Pasukan tersebut terdiri dari 300 orang dan diketuai oleh Hukaim bin Jabalah. Diriwayatkan bahawa Hukaim tewas dalam pertempuran tersebut bersama 70 orang pembunuh dan penyokong pembunuhan Uthman. Peperangan ini dikenali sebagai Perang Jamal Shughra dan berlaku pada 5 Rabi’ul Akhir tahun 36 Hijrah.

Persiapan Perang Khalifah Ali Bin Abu Talib

Mendengar khabar tentang peperangan tersebut, Khalifah Ali keluar dari Madinah menuju ke Basrah bersama 900 pasukan. Apabila sampai di Ar-Rabadzah, berlaku pertambahan pasukan dari kaum Ansar dan suku Thayyi. Kemudian, Khalifah Ali turut meminta bantuan penduduk Kufah untuk menyertai beliau. Hasilnya, pasukan Khalifah Ali bertambah sehingga 12 000 orang. Mereka berkumpul di antara Dzi Qar dan Basrah.

Rundingan Antara Kedua-Dua Pasukan

Khalifah Ali telah mengutus al-Qa’da’ bin Amir untuk mengadakan rundingan dengan Sayyidatina Aisyah, Thalhah dan Zubair. Al-Qa’da’ menyampaikan pemikiran Khalifah Ali yang menyatakan bahawa peperangan untuk menuntut bela kematian Uthman menimbulkan lebih banyak mudarat dan kerosakan daripada maslahat. Hal ini kerana, pembunuhan ke atas mereka akan menyebabkan pengikutnya berperang menuntut bela, lantas berlaku perpecahan kepada umat Islam. Adalah lebih baik hukuman pembunuhan tersebut ditunda sehingga pengikut-pengikut mereka berpaling kepada Khalifah Ali. Mendengar ucapan tersebut, Sayyidatina Aisyah dan pasukannya bersetuju untuk berdamai dan diterima dengan senang hati oleh Khalifah Ali.

Perang Jamal Tercetus

Pasukan Khalifah Ali bergerak ke Basrah menemui pasukan Sayyidatina Aisyah. Kedua-dua pasukan menemui jalan perdamaian. Namun, sesetengah pembunuh dan penyokong pembunuhan Uthman dari pasukan Khalifah Ali bimbang akan keselamatan mereka dengan perdamaian tersebut. Justeru, pada keesokan harinya, lebih kurang 2000 orang dari kalangan penduduk Kufah (golongan Syiah Saba’iyyah) telah menyerang pasukan Sayyidatina Aisyah sebelum terbit fajar. Pasukan Sayyidatina Aisyah yang mengira bahawa Khalifah Ali telah melanggar perjanjian damai di antara mereka mula menyerang. Khalifah Ali tidak mempunyai pilihan selain berperang untuk mempertahankan diri.

See also  Dedah salah laku kerajaan demi kepentingan awam, bukan politik

Pertempuran antara kedua-dua pasukan menyebabkan ramai kaum muslimin yang terkorban. Apabila melihat keadaan tersebut, Khalifah Ali berasa sangat sedih. Diriwayatkan bahawa apabila melihat kepala-kepala berjatuhan dalam peperangan, Khalifah Ali memeluk anaknya, Sayyidina Hasan dan berkata “Innalillah, wahai Hasan! Kebaikan apa yang diharapkan setelah hari ini? Dalam perang Jamal juga, Zubair yang memutuskan untuk meninggalkan medan perang kerana tidak ingin memerangi Khalifah Ali telah dibunuh oleh seorang lelaki bernama Amr bin Jurmuz, ketika sedang berehat tidur di satu oasis bernama As-Siba’. Thalhah juga terbunuh apabila terkena panah yang tidak bertuan.

Sementara itu, Sayyidatina Aisyah yang menunggangi unta memerintahkan pasukannya untuk mengejar pembunuh Uthman. Pasukan Kufah menghujani Sayyidatina Aisyah dengan panah-panah, manakala tentera Basrah di sekitarnya cuba melindungi beliau. Pemegang tali kekang unta Sayyidatina Aisyah bernama Umairah bin Yatsribi juga tewas terbunuh apabila mempertahankan tali kekang unta tersebut. Atas arahan Khalifah Ali, seorang lelaki memotong kaki unta tersebut dan membunuhnya agar Sayyidatina Aisyah tidak terkena hujanan panah penduduk Kufah. Maka dengan itu, Sayyidatina Aisyah dikeluarkan dari medan perang. Tidak lama selepas itu, peperangan pun berakhir dengan kemenangan diperoleh oleh pasukan Khalifah Ali. 

Khalifah Ali memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar pasukan lawan yang melarikan diri, tidak membunuh orang yang terluka serta tidak menceroboh rumah-rumah. Kemudian, beliau mengarahkan Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar bin Yasir untuk mendirikan khemah buat Sayyidatina Aisyah. Pada malam hari, Sayyidatina Aisyah memasuki Basrah dengan ditemani oleh suadara lelakinya Muhammad bin Abu Bakar dan singgah di rumah Abdullah bin Khalaf al-Khuza’i.

Peristiwa Selepas Perang Jamal

Perang Jamal menyebabkan ramai kaum muslimin yang terkorban. Diriwayatkan bahawa 10 000 kaum muslimin, 5000 dari pasukan Khalifah Ali dan 5000 dari pasukan Sayyidatina Aisyah telah terbunuh dalam peperangan tersebut. Semua korban yang gugur telah disolatkan oleh Khalifah Ali. Kemudian, beliau mengumpulkan barang-barang yang dirampas dari pasukan lawan di Masjid Basrah dan menyuruh pasukan Basrah mengambil barang mereka kembali. Kemudian, Khalifah Ali turut membahagikan harta dari Baitul Mal kepada penduduk Basrah. Golongan Saba’iyyah dari kalangan penduduk Kufah menzahirkan ketidaksenangan mereka atas keputusan tersebut.

Penduduk Basrah memberi bai’ah kepada Khalifah Ali pada 14 Jamadil Akhir tahun 36 Hijrah. Kemudian, beliau melantik Abdullah bin Abbas sebagai pemerintah Basrah dan Ziyad bin Abihi sebagai penjaga Baitul Mal. Kemudian, Khalifah Ali mendatangi Sayyidatina Aisyah di rumah Abdullah dan mereka menemui jalan perdamaian. Khalifah Ali mempersiapkan segala keperluan Sayyidatina Aisyah dan pengikutnya untuk pulang ke Mekah, serta mengerahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk menyertai perjalanan tersebut. 

Dalil Yang Berkaitan Dengan Perang Jamal

Terdapat sebuah hadith yang dikemukakan oleh pemerintah Kufah, Abu Musa al-Asy’ari ketika Khalifah Ali meminta beliau memujuk penduduk Kufah untuk menyertai pasukannya. Pada mulanya, Abu Musa menghalang penduduk Kufah untuk menyertai pasukan Khalifah Ali. Beliau menyatakan bahawa berdiam diri merupakan jalan terbaik untuk menghadapi fitnah. Hal ini didasarkan kepada hadith Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ ‏”‏‏.‏

Maksudnya: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhkan akan terjadi fitnah, orang yang duduk (dalam fitnah tersebut) lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Sesiapa yang mendedahkan dirinya kepada fitnah ini, akan membinasakannya. Maka sesiapa yang boleh mencari tempat perlindungan darinya, hendaklah berlindung di dalamnya”.(Hadith Riwayat Bukhari)

Adapun Perang Jamal berlaku disebabkan oleh fitnah golongan-golongan munafik yang terdiri daripada pihak Khawarij dan Syiah Saba’iyyah dalam usaha memecah-belahkan umat Islam. Justeru, adalah tidak wajar umat Islam mengikuti sifat mereka dengan mengkafirkan atau mengagungkan mana-mana pasukan yang terlibat dalam peperangan tersebut. Sikap hati-hati perlu diambil oleh umat Islam agar tidak terjebak dengan ideologi dan pengaruh golongan yang dibenci oleh Allah SWT. 

Rujukan

  1. Al-Hafizh Ibnu Katsir. 2002. Perjalanan hidup empat Khalifah Rasul yang agung. Jakarta: Darul Haq.
  2. Sunnah.com. Sahih al-Bukhari: Afflictions and the End of the World.

Perang Jamal: Sejarah & Kronologi 3
kontraktor rumah
bina rumah

See also  Bukan beratur naik kedai & beli! Kieda Crepe syukur dapat kongsi rezeki
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah ibs
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo

Source

Kontraktor Bina Rumah IBS

LPPSA Kelayakan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Rumah Kontena Pinjaman LPPSA Rumah Pasang Siap Kontena Murah Rumah Kabin Buat Rumah Atas Tanah Sendiri Pinjamana Perumahan Kerajaan Loan LPPSA Untuk Beli Rumah Kelayakan LPPSA Rumah Kontena Pasang Siap Rumah Pasang Siap Malaysia Rumah IBS Malaysia Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor LPPSA Loan Kontraktor Rumah Kontraktor Rumah IBS Kontraktor Rumah IBS Di Selangor Kontraktor Bina Rumah di Batang Kali‎ Kontraktor Bina Rumah di Klang‎ Kontraktor Bina Rumah di 16 Sierra, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Ampang Jaya Kontraktor Bina Rumah di Ara Damansara Kontraktor Bina Rumah di Balakong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Baru Bangi Kontraktor Bina Rumah di Bandar Baru Klang Kontraktor Bina Rumah di Bandar Baru Selayang Kontraktor Bina Rumah di Bandar Botanic Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Puchong 1, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Puchong 2, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Puchong, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Tinggi Kontraktor Bina Rumah di Bandar Country Homes Kontraktor Bina Rumah di Bandar D’Alpinia, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Kinrara BK 1 Sehingga 6, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Mahkota Cheras Kontraktor Bina Rumah di Bandar Nusa Rhu Kontraktor Bina Rumah di Bandar Puchong Utama, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Puteri Puchong, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Putra Permai Kontraktor Bina Rumah di Bandar Rasa Kontraktor Bina Rumah di Bandar Rinching Kontraktor Bina Rumah di Bandar Saujana Utama Kontraktor Bina Rumah di Bandar Seri Putra Kontraktor Bina Rumah di Bandar Sungai Buaya Kontraktor Bina Rumah di Bandar Sungai Long Kontraktor Bina Rumah di Bandar Sunway Semenyih Kontraktor Bina Rumah di Bandar Tasik Kesuma Kontraktor Bina Rumah di Bandar Teknologi Kajang Kontraktor Bina Rumah di Bandar Teluk Datok Kontraktor Bina Rumah di Bandar UtamaKontraktor Bina Rumah di Banting Kontraktor Bina Rumah di Batang Kali Kontraktor Bina Rumah di Batu 9 Cheras Kontraktor Bina Rumah di Batu Arang Kontraktor Bina Rumah di Bernam Jaya Kontraktor Bina Rumah di Bukit Antarabangsa Kontraktor Bina Rumah di Bukit Beruntung Kontraktor Bina Rumah di Bukit Gasing Kontraktor Bina Rumah di Bukit Komanwel Kontraktor Bina Rumah di Bukit Lanjan Kontraktor Bina Rumah di Bukit Raja Kontraktor Bina Rumah di Bukit RimauKontraktor Bina Rumah di Bukit Sentosa Kontraktor Bina Rumah di Bukit Tagar Kontraktor Bina Rumah di Bukit Tampoi Kontraktor Bina Rumah di Country Heights Kontraktor Bina Rumah di Damansara Damai Kontraktor Bina Rumah di Damansara Intan Kontraktor Bina Rumah di Damansara Jaya Kontraktor Bina Rumah di Damansara Perdana Kontraktor Bina Rumah di Damansara Utama Kontraktor Bina Rumah di Denai Alam Kontraktor Bina Rumah di Dengkil Kontraktor Bina Rumah di Dusun Tua Kontraktor Bina Rumah di Gombak SetiaKontraktor Bina Rumah di I-City Kontraktor Bina Rumah di Kajang Kontraktor Bina Rumah di Kalumpang Kontraktor Bina Rumah di Kampung Jenderam Hilir Kontraktor Bina Rumah di Kampung Kubu Gajah Dalam Kontraktor Bina Rumah di Kelana Jaya Kontraktor Bina Rumah di Kinrara Kontraktor Bina Rumah di Klang Kontraktor Bina Rumah di Kota Damansara Kontraktor Bina Rumah di Kuala Kubu Bharu Kontraktor Bina Rumah di Kuang Kontraktor Bina Rumah di Kwasa Damansara Kontraktor Bina Rumah di Lembah Beringin Kontraktor Bina Rumah di Mutiara Damansara Kontraktor Bina Rumah di Pandan Indah Kontraktor Bina Rumah di Pelabuhan Klang Kontraktor Bina Rumah di Pinggiran Cyberjaya Kontraktor Bina Rumah di Puchong, Selangor Kontraktor Bina Rumah di Bandar Puteri Bangi Kontraktor Bina Rumah di Rawang, Selangor Kontraktor Bina Rumah di Sungai Rinching Kontraktor Bina Rumah di Sabak, Selangor Kontraktor Bina Rumah di Sekinchan Kontraktor Bina Rumah di Selayang Kontraktor Bina Rumah di Semenyih Kontraktor Bina Rumah di Serendah Kontraktor Bina Rumah di Seri Kembangan Kontraktor Bina Rumah di Subang Bestari Kontraktor Bina Rumah di Subang Jaya Kontraktor Bina Rumah di Taman Tasik Semenyih Kontraktor Bina Rumah di Tanjung Sepat Kontraktor Bina Rumah di Teluk Datok Kontraktor Bina Rumah di Teluk Panglima Garang Kontraktor Bina Rumah di Tropicana Kontraktor Bina Rumah di UEP Subang Jaya Kontraktor Bina Rumah di Ulu Yam Kontraktor Bina Rumah di Gombak Kontraktor Bina Rumah di Hulu Langat Kontraktor Bina Rumah di Hulu Selangor Kontraktor Bina Rumah di Kuala Langat Kontraktor Bina Rumah di Kuala Selangor Kontraktor Bina Rumah di Petaling Jaya Kontraktor Bina Rumah di Sabak Bernam Kontraktor Bina Rumah di Sepang Kontraktor Bina Rumah di Selangor Kontraktor Bina Rumah di Kuala Lumpur Kontraktor Bina Rumah di Shah Alam Kontraktor Bina Rumah di Kapar Kontraktor Bina Rumah di Meru Kontraktor Bina Rumah di Puncak Alam Kontraktor Rumah Bina Rumah Pinjaman LPPSA Pengeluaran Kwsp Spesifikasi Rumah Rumah IBS Pelan Rumah Rekabentuk Rumah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kontraktor Rumah Selangor Rumah Banglo Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Syarat Bina Rumah Atas Tanah Sendiri LPPSA Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelantan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sarawak Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kerajaan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sabah Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kedah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelantan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kedah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Johor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Terengganu Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Perak Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sarawak Bina Rumah Atas Tanah Sendiri MelakaBina Rumah Atas Tanah Sendiri Negeri Sembilan Bantuan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Syarat Bina Rumah Atas Tanah Sendiri LPPSA Loan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Permohonan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Cara Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Skim Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2021 Pakej Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelebihan Bina Rumah Atas Tanah SendiriBina Rumah Bawah 100k Kelantan Bina Rumah Sendiri Kos Bina Rumah 2022 Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelantan Pengalaman Buat Loan Untuk Bina Rumah Bina Rumah Murah Kontraktor Bina Rumah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Bajet 50k Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor Bina Rumah Sendiri Tanpa Kontraktor Bina Rumah Bajet 30k Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kedah Bina Rumah Bajet 10k Bina Rumah Bajet 50k Selangor Bina Rumah SendiriBantuan Bina Rumah Atas Tanah SendiriKos Bina Rumah 2022Kos Bina Rumah 20×30 Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah SendiriPengalaman Buat Loan Untuk Bina Rumah Kalkulator Bina Rumah Sendiri Pengeluaran Kwsp Untuk Bina Rumah Loan LPPSA Untuk Bina Rumah Kos Bina Rumah Bajet Kos Bina Rumah Kampung Bina Ayat Rumah Tangga Binatang Di Dinding Rumah Pinjaman LPPSA Beli Tanah Pinjaman LPPSA Ubahsuai Rumah Pinjaman LPPSA Beli Rumah Pinjaman LPPSA Bina Rumah Pinjaman LPPSA Untuk Beli Tanah Pinjaman LPPSA Untuk Bina Rumah Pinjaman LPPSA Beli Tanah Pertanian Pinjaman LPPSA Jenis 5 Pinjaman LPPSA Atau Bank Semak Baki Pinjaman LPPSA Semakan Baki Pinjaman LPPSA Semak Baki Pinjaman LPPSA Sms Jenis Pinjaman LPPSA Syarat Pinjaman LPPSA Kelayakan Pinjaman LPPSA Jadual Kelayakan Pinjaman LPPSA Tuntutan Pindah Rumah Pinjaman LPPSA Syarat Pinjaman LPPSA Bina Rumah Borang Tuntutan Pindah Rumah Pinjaman LPPSA Pinjaman Perumahan LPPSA Pinjaman Ubahsuai Rumah LPPSA Pinjaman Kedua LPPSA Pinjaman Kedua LPPSA Untuk Ubahsuai Rumah Pinjaman Perumahan LPPSA Vs Bank Pinjaman Bank Ke LPPSA Pinjaman Bersama LPPSA Pengiraan Kos Bina Rumah Sendiri Cara Jimat Buat Rumah Sendiri Bina Rumah Sendiri Tanpa Kontraktor Pengalaman Bina Rumah Sendiri Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sabah Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kerajaan Kos Bina Rumah 20×30 Kos Bina Rumah Paling Murah 2022 Harga Upah Tukang Rumah 2022 Kos Bina Rumah Kampung Kos Bina Rumah Bajet Anggaran Kos Bina Rumah 3 Bilik Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kalkulator Bina Rumah Sendiri Rate Loan Rumah Kelayakan Loan Rumah Pinjaman Perumahan Public Bank Interest Bank Loan Rumah 2023 Interest Loan Rumah 2023 Berapa Lama Bank Proses Loan Rumah Cara Kira Interest Loan Rumah Bank Loan Rumah Terbaik Interest Bank Loan Rumah Public Bank Loan Rumah Affin Bank Loan Rumah Letter Offer Bank Loan Rumah Rhb Bank Loan Rumah Calculator Hong Leong Bank Loan Rumah Mbsb Bank Loan Rumah Rhb Bank Loan Rumah Cimb Bank Loan Rumah Agrobank Loan Rumah Bank Mana Senang Lulus Loan Rumah Bank Rakyat Loan Rumah Bank Islam Loan Rumah Bank Terbaik Untuk Loan Rumah Bank Call Untuk Pengesahan Loan Rumah Bank Muamalat Loan Rumah Bank Yang Mudah Lulus Loan Rumah Bank Akan Call Untuk Loan Rumah Bank Mbsb Loan Rumah Bank Islam Loan Rumah Contact Number LPPSA

See also  Bukan beratur naik kedai & beli! Kieda Crepe syukur dapat kongsi rezeki