Rumah IBS

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Garis Panduan Artikel

 1. Pengenalan: Kepentingan memahami sirah Nabi Muhammad SAW
 2. Pendapat ulama mengenai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW
 3. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW menurut pandangan jumhur ulama
 4. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis sahih
 5. Perbezaan pendapat mengenai tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW
 6. Hikmah di sebalik ketidakpastian tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW
 7. Kepentingan mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW
 8. Kesimpulan: Menghayati sirah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri1. Pengenalan: Kepentingan memahami sirah Nabi Muhammad SAW

Memahami sirah Nabi Muhammad SAW merupakan perkara yang amat penting bagi setiap Muslim. Ia bukan sekadar mengetahui peristiwa atau sejarah kehidupan Baginda, tetapi lebih daripada itu, ia adalah untuk memahami tasawwur Islam yang hakiki. Sirah Nabi Muhammad SAW menggambarkan peribadi dan akhlak mulia Baginda serta para sahabat yang mendampingi Baginda, terutamanya pada zaman pembentukan iman dan tuntutannya dalam diri setiap individu, rumahtangga, masyarakat, dan negara.

Mengkaji sirah Rasulullah SAW berbeza dengan mengkaji tokoh atau pemimpin biasa. Ia berkait rapat dengan persoalan mengapa kita beriman kepada Allah, percaya kepada kenabian Muhammad SAW, beriman kepada kitab yang diwahyukan kepadanya, dan berjihad seperti jihadnya. Justeru, hubungan seorang Muslim yang sebenar dengan Rasulullah SAW adalah ke arah menghayati Islam tulen, bukan sekadar Islam tiruan atau kosong.

Oleh itu, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW bukan sekadar untuk mengetahui fakta sejarah, tetapi untuk memahami, mendekati, dan menghayati sunnah Baginda dalam kehidupan seharian. Ia merupakan persediaan untuk kembali kepada Allah SWT, sama ada semasa perang atau damai, dalam ilmu dan amal, atau dalam ibadah dan adat.

Aspek Kepentingan Memahami Sirah Nabi Muhammad SAW
Iman Memahami tasawwur Islam yang hakiki
Akhlak Mencontohi peribadi dan akhlak mulia Baginda
Amal Menghayati sunnah Baginda dalam kehidupan
Jihad Berjihad seperti jihad Baginda

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 32. Pendapat ulama mengenai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW

Para ulama berbeza pendapat mengenai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang masyhur ialah Baginda dilahirkan pada tahun Gajah (Aam al-Fil). Namun, terdapat juga pendapat lain yang menyatakan kelahiran Baginda berlaku setahun, 40 hari, atau 50 hari selepas tahun Gajah. Malah, ada juga yang berpendapat ia berlaku 10 tahun, 23 tahun, atau 30 tahun selepas tahun Gajah.

Menurut al-Imam az-Zahabi, perbezaan ketara ini mungkin disebabkan kesilapan mereka yang mengatakan 30 atau 40 tahun, seolah-olah mereka ingin mengatakan hari (yauman) bukan tahun (‘aaman). As-Suhaili dan Ibnu Kathir berpendapat bahawa pandangan yang paling masyhur ialah Baginda dilahirkan pada tahun Gajah.

See also  Revolusi Pembinaan: Memanfaatkan Kelebihan Pembinaan IBS Untuk Rumah Idaman Anda | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Perbezaan pendapat ini menunjukkan bahawa penentuan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah perkara yang mudah. Ia memerlukan penelitian terhadap riwayat-riwayat yang ada serta pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah pada zaman tersebut.

Pendapat Tahun Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Masyhur Tahun Gajah (Aam al-Fil)
Lain-lain – Setahun selepas tahun Gajah
– 40 atau 50 hari selepas tahun Gajah
– 10, 23, atau 30 tahun selepas tahun Gajah

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 43. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW menurut pandangan jumhur ulama

Jumhur ulama berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabi’ul Awwal. Ini merupakan pandangan yang paling masyhur dan diterima oleh majoriti ulama. Namun, terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa Baginda dilahirkan pada bulan Ramadhan. Walau bagaimanapun, pendapat ini dianggap gharib (ganjil) oleh al-Hafiz Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa an-Nihayah.

Perbezaan pendapat mengenai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahawa ia juga merupakan perkara yang tidak dapat dipastikan dengan sepenuhnya. Namun, pandangan jumhur ulama yang menyatakan kelahiran Baginda pada bulan Rabi’ul Awwal dianggap lebih kuat dan diterima oleh majoriti ulama.

Pendapat Bulan Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Jumhur Ulama Rabi’ul Awwal
Lain-lain Ramadhan (dianggap gharib)

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 54. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis sahih

Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Baginda menjawab, “Pada hari itu saya dilahirkan, dan saya diwahyukan.”

Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin. Ia merupakan penentuan hari kelahiran Baginda yang jelas berdasarkan hadis sahih. Berbeza dengan tarikh atau bulan kelahiran yang masih diperdebatkan, hari kelahiran Baginda pada hari Isnin diterima oleh para ulama berdasarkan hadis ini.

Oleh itu, umat Islam digalakkan untuk berpuasa pada hari Isnin sebagai tanda syukur dan penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Baginda sendiri.

Hadis Sahih Muslim Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW
“Pada hari itu saya dilahirkan, dan saya diwahyukan.” Hari Isnin
See also  Rahsia Kejayaan Membina Rumah Atas Tanah Sendiri yang Perlu Anda Ketahui | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 65. Perbezaan pendapat mengenai tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW

Terdapat pelbagai pendapat dalam kalangan ulama mengenai tarikh sebenar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah:

 1. 2 Rabi’ul Awwal – Pendapat ini disebut oleh Ibn Abd Al-Barr dalam kitab ‘Al-Isti’ab’ dan diriwayatkan oleh Al-Waqidi.
 2. 8 Rabi’ul Awwal – Al-Humaidi menghikayatkan daripada Ibn Hazm.
 3. 10 Rabi’ul Awwal – Pendapat ini juga ada diriwayatkan.
 4. 12 Rabi’ul Awwal – Diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan Abi Syaibah dalam Musannafnya daripada Jabir dan Ibn Abbas ra. Inilah pendapat jumhur ulama menurut Ibnu Kathir.
 5. 17 Rabi’ul Awwal – Dinaqalkan oleh Ibnu Dihayah daripada sebahagian golongan Syiah.
 6. 22 Rabi’ul Awwal – Dinaqalkan oleh Ibnu Dihayah daripada catatan al-Wazir Abi Rafi’.
 7. 9 Rabi’ul Awwal – Pendapat ahli falak seperti Al-Ustaz Mahmud Basyar al-Falaqi dan Al-Ustaz Sulaiman al-Mansurfuri. Dipegang oleh Syeikh Safi ar-Rahman al-Mubarakfuri.
Pendapat Tarikh Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Ibn Abd Al-Barr, Al-Waqidi 2 Rabi’ul Awwal
Ibn Hazm 8 Rabi’ul Awwal
Lain-lain 10 Rabi’ul Awwal
Jumhur Ulama (Ibn Ishaq, Abi Syaibah) 12 Rabi’ul Awwal
Sebahagian Syiah 17 Rabi’ul Awwal
Al-Wazir Abi Rafi’ 22 Rabi’ul Awwal
Ahli Falak 9 Rabi’ul Awwal

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 76. Hikmah di sebalik ketidakpastian tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW

Menurut Abu Anas Madani, terdapat hikmah di sebalik Rasulullah SAW tidak menentukan tarikh sebenar kelahiran Baginda, sebagaimana tarikh Kiamat yang tidak ditentukan bila akan berlaku, cuma disebut akan berlaku pada hari Jumaat.

Ini adalah supaya umat Islam sentiasa berusaha untuk beramal soleh dan melakukan kebajikan sepanjang masa dan zaman, bukan hanya pada tarikh-tarikh tertentu sahaja. Tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah perkara yang penting, sebaliknya yang lebih penting ialah melahirkan kecintaan terhadap Baginda dengan mengikuti segala ajaran dan menjauhkan diri daripada larangannya.

Ketidakpastian tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW sebenarnya mendorong umat Islam untuk sentiasa menghayati sunnah Baginda sepanjang masa, bukan sekadar meraikan hari kelahiran semata-mata. Ia juga mengajar kita untuk tidak terlalu terikat dengan tarikh atau perayaan tertentu, sebaliknya menjadikan setiap hari sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 47. Kepentingan mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW

Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW bukan sekadar untuk mengetahui fakta sejarah, tetapi yang lebih penting ialah untuk memahami, mendekati, dan menghayati sunnah Baginda dalam kehidupan seharian. Ia merupakan persediaan untuk kembali kepada Allah SWT, sama ada semasa perang atau damai, dalam ilmu dan amal, atau dalam ibadah dan adat.

See also  Seni Membina Rumah Impian Atas Tanah Sendiri: Tips dan Inspirasi | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Hubungan seorang Muslim yang sebenar dengan Rasulullah SAW adalah ke arah menghayati Islam tulen, bukan sekadar Islam tiruan atau kosong. Justeru, mengkaji sirah Rasulullah SAW berbeza dengan mengkaji tokoh atau pemimpin biasa. Ia berkait rapat dengan persoalan mengapa kita beriman kepada Allah, percaya kepada kenabian Muhammad SAW, beriman kepada kitab yang diwahyukan kepadanya, dan berjihad seperti jihadnya.

Oleh itu, umat Islam perlu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan, bukan sekadar memuji atau memuja Baginda dengan slogan atau nasyid semata-mata. Kita perlu menghayati sunnah Baginda dalam ilmu dan amal, ibadah dan adat, serta berjuang menegakkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda dan para sahabat.

Aspek Kepentingan Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW
Iman Memahami tasawwur Islam yang hakiki
Ibadah Menghayati sunnah dalam ibadah dan adat
Amal Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan
Perjuangan Berjihad menegakkan Islam seperti Baginda

Tarikh Lahir Nabi Muhammad SAW: Apa Pendapat Ulama & Apa Hikmah Mereka Berbeza? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 98. Kesimpulan: Menghayati sirah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian

Sebagai kesimpulan, mempelajari dan menghayati sirah Nabi Muhammad SAW merupakan perkara yang amat penting bagi setiap Muslim. Ia bukan sekadar mengetahui fakta sejarah atau meraikan hari keputeraan semata-mata, tetapi yang lebih utama ialah memahami tasawwur Islam yang hakiki dan mencontohi peribadi mulia Baginda dalam setiap aspek kehidupan.

Walaupun terdapat perbezaan pendapat mengenai tarikh sebenar kelahiran Nabi Muhammad SAW, ia tidak mengurangkan kepentingan untuk mengikuti ajaran dan sunnah Baginda. Bahkan, ketidakpastian tarikh tersebut mengajar kita untuk sentiasa beramal soleh dan melakukan kebajikan sepanjang masa, bukan hanya pada hari-hari tertentu.

Justeru, marilah kita sama-sama menghayati sirah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian kita. Jadikanlah Baginda sebagai teladan dalam setiap perkara, sama ada dalam ibadah, akhlak, mahupun perjuangan menegakkan Islam. Dengan mencontohi peribadi mulia Rasulullah SAW, kita akan menjadi Muslim yang sejati dan sentiasa mendapat keredaan Allah SWT.

Sekian, terima kasih. Saya harap artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kepentingan menghayati sirah Baginda dalam kehidupan kita. Wallahu a’lam.

Source link