Rumah IBS

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1


Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 3

Table of Contents

1. Pengenalan

Rumah merupakan keperluan asas manusia. Bagi kebanyakan individu, memiliki rumah sendiri adalah impian yang diidamkan sejak lama. Namun, untuk mewujudkan impian tersebut, kebanyakan orang memerlukan bantuan kewangan. Di sinilah peranan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) muncul sebagai penyedia pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah idaman mereka.

Peranan Penting Pembiayaan Perumahan

Pembiayaan perumahan memainkan peranan penting dalam membantu individu dan keluarga memiliki rumah sendiri. Terdapat beberapa alasan mengapa pembiayaan perumahan begitu penting:

 1. Memenuhi Kebutuhan Asas: Rumah adalah kebutuhan asas manusia. Memiliki tempat tinggal yang stabil memberikan rasa keamanan dan kestabilan kepada individu dan keluarga.
 2. Investasi Jangka Panjang: Rumah juga merupakan salah satu bentuk pelaburan jangka panjang yang penting. Dengan memiliki rumah, seseorang dapat mengakses ekuiti rumah yang dapat digunakan untuk tujuan lain seperti pendidikan anak-anak atau persaraan.
 3. Meningkatkan Kesejahteraan: Kajian menunjukkan bahawa memiliki rumah sendiri berkait rapat dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologi individu. Ini termasuk peningkatan rasa kawalan, harga diri, dan kebahagiaan.
 4. Mendorong Pembangunan Ekonomi: Industri pembinaan dan hartanah memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pembiayaan perumahan membantu mendorong aktiviti pembangunan rumah yang pada gilirannya mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rakyat.

Peranan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) adalah sebuah badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk menyediakan pembiayaan perumahan kepada rakyat Selangor. Berikut adalah beberapa peranan penting LPHS dalam konteks pembiayaan perumahan:

 • Menyediakan Pembiayaan: LPHS menyediakan pelbagai jenis pembiayaan perumahan untuk individu dan keluarga yang memerlukan bantuan kewangan untuk memiliki rumah.
 • Memudahkan Proses Pembiayaan: LPHS bertanggungjawab untuk memudahkan proses pembiayaan perumahan bagi pemohon. Mereka memberikan panduan dan bantuan kepada pemohon dalam menguruskan permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
 • Menyokong Pembangunan Perumahan: Selain itu, LPHS juga turut menyokong pembangunan perumahan di Selangor. Mereka bekerjasama dengan pemaju perumahan untuk memastikan terdapat penawaran rumah yang mencukupi bagi penduduk setempat.
 • Memastikan Kepentingan Pengguna Dilindungi: LPHS berusaha untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pengguna dilindungi dalam setiap transaksi pembiayaan perumahan. Mereka mengamalkan standard yang tinggi dalam memberi pembiayaan serta memastikan pemohon memahami sepenuhnya tanggungjawab mereka.

Jadual: Jenis-Jenis Pembiayaan Perumahan LPHS

Berikut adalah jadual yang menggambarkan jenis-jenis pembiayaan perumahan yang disediakan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS):

Jenis Pembiayaan Penerangan
Pembelian Rumah Kediaman yang Telah Siap Pembiayaan untuk pembelian rumah kediaman yang sudah siap berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPHS.
Pembinaan Rumah Kediaman Pembiayaan untuk pembinaan rumah kediaman di atas tanah yang dimiliki oleh pemohon.
Pembelian Rumah Kediaman yang Sedang Dibina Pembiayaan untuk pembelian rumah kediaman yang sedang dibina dari kontraktor atau pemaju.
Pembelian Tanah untuk Pembinaan Rumah Kediaman Pembiayaan untuk pembelian tanah dengan tujuan membina rumah kediaman di atasnya.
Penyelesaian Keseluruhan Pinjaman Sedia Ada Pembiayaan untuk menyelesaikan keseluruhan pinjaman sedia ada dari bank atau institusi kewangan.
Pembinaan Rumah Kediaman di Tanah Sedang Dibiayai Pembiayaan untuk pembinaan rumah kediaman di atas tanah yang sedang dibiayai melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.
Pengubahsuaian Rumah Kediaman yang Telah Dibiayai Pembiayaan untuk pengubahsuaian rumah kediaman yang pembelian atau pembinaannya telah dibiayai melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.
Pembiayaan Kerja Tambahan untuk Pembelian Rumah Kos Rendah Pembiayaan untuk kerja tambahan bagi pembelian rumah kos rendah oleh kakitangan Kumpulan Pelaksana gred setara 18 dan ke bawah.
scott webb Cnd4Ql0oRvk unsplash scaledscott webb Cnd4Ql0oRvk unsplash scaled

scott webb Cnd4Ql0oRvk unsplash scaled

2. Tatacara Permohonan Pembiayaan LPPSA

Proses permohonan pembiayaan perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah langkah penting bagi individu yang ingin mendapatkan bantuan kewangan untuk memiliki rumah idaman. Di bawah ini, kita akan kaji dengan lebih terperinci mengenai tatacara permohonan pembiayaan LPPSA serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuat permohonan secara atas talian melalui laman web rasmi Lembaga.

See also  Panduan Utama Merancang Rumah Minimalis dengan Sentuhan Elegan | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Langkah-langkah untuk Membuat Permohonan Secara Atas Talian

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti untuk membuat permohonan pembiayaan perumahan secara atas talian melalui laman web rasmi LPPSA:

 1. Daftar dan Log Masuk: Layari laman web rasmi LPPSA dan daftar akaun pengguna baru jika anda belum mempunyai akaun. Selepas mendaftar, log masuk ke dalam akaun anda.
 2. Lengkapkan Butiran Peribadi: Isi borang permohonan dengan butiran peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, dan maklumat pekerjaan.
 3. Pilih Jenis Pembiayaan: Pilih jenis pembiayaan perumahan yang sesuai dengan keperluan anda daripada pilihan yang disediakan.
 4. Muat Naik Dokumen Sokongan: Seterusnya, muat naik dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, surat tawaran rumah, dan sebagainya. Pastikan dokumen yang dimuat naik adalah sah dan lengkap.
 5. Semak dan Sahkan Maklumat: Semak semula maklumat yang telah dimasukkan untuk memastikan ketepatan dan kesahihannya sebelum menghantar permohonan.
 6. Hantar Permohonan: Setelah yakin dengan maklumat yang dimasukkan, klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan anda kepada LPPSA.
 7. Tunggu Kelulusan: Selepas menghantar permohonan, tunggulah untuk menerima maklum balas daripada LPPSA mengenai status permohonan anda. Biasanya, proses penilaian permohonan akan mengambil beberapa minggu.

Proses Pengisian dan Penghantaran Borang Permohonan

Proses pengisian dan penghantaran borang permohonan pembiayaan LPPSA adalah langkah yang penting dalam memohon bantuan kewangan untuk memiliki rumah. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diperhatikan semasa proses ini:

 • Pastikan maklumat yang dimasukkan dalam borang permohonan adalah tepat dan lengkap. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan, ia mungkin menyebabkan penangguhan atau penolakan permohonan.
 • Sediakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, surat tawaran rumah, dan sebagainya. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah mungkin menyebabkan penundaan dalam proses penilaian.
 • Pastikan untuk menyemak semula maklumat yang dimasukkan sebelum menghantar permohonan. Ini adalah langkah penting untuk mengelakkan sebarang kesilapan atau kecacatan dalam borang permohonan.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang betul dan memastikan dokumen yang lengkap disediakan, anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan perumahan daripada LPPSA dengan lebih cepat dan lancar.

Jadual: Dokumen Sokongan untuk Permohonan Pembiayaan LPPSA

Berikut adalah jadual yang mengandungi senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk permohonan pembiayaan perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA):

Dokumen Sokongan Penerangan
Salinan Kad Pengenalan Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkaitan).
Penyata Bank Penyata bank terkini bagi tempoh sekurang-kurangnya enam bulan.
Surat Tawaran Rumah Salinan surat tawaran pembelian rumah daripada pemaju atau penjual.
Surat Pengesahan Pendapatan Surat pengesahan pendapatan terkini seperti slip gaji atau penyata pendapatan.
Surat Pengesahan Pekerjaan Surat pengesahan pekerjaan daripada majikan atau agensi perkhidmatan.
Surat Perakuan Perniagaan (Bagi Perniaga) Surat perakuan perniagaan bagi mereka yang berkerja sendiri atau berniaga.
Surat Perakuan Pelanggan Air/Tenaga Surat perakuan pelanggan air atau tenaga elektrik sebagai bukti alamat.

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 4Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 5

3. Jenis Pembiayaan LPPSA

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) menawarkan pelbagai jenis pembiayaan perumahan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Setiap jenis pembiayaan mempunyai syarat-syarat kelayakan yang berbeza dan sesuai untuk golongan tertentu. Berikut adalah penerangan terperinci mengenai setiap jenis pembiayaan yang disediakan oleh LPPSA:

Pembiayaan Rumah Kediaman yang Telah Siap

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin membeli rumah kediaman yang sudah siap dibina. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Berkhidmat dalam sektor awam atau swasta.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Contoh aplikasi: Encik Ali ingin membeli sebuah rumah kediaman yang sudah siap dibina di kawasan Subang Jaya. Beliau merupakan seorang pegawai kerajaan dengan rekod kewangan yang baik.

Pembiayaan Pembinaan Rumah Kediaman

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin membina rumah kediaman sendiri di atas tanah yang dimiliki. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki tanah sendiri atau tanah yang telah dimiliki/dibeli.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Contoh aplikasi: Puan Aisyah ingin membina sebuah rumah kediaman di atas tanah miliknya di kampung halamannya. Beliau telah menyimpan wang simpanan yang mencukupi untuk membina rumah tersebut.

Pembiayaan Pembelian Rumah Kediaman yang Sedang Dibina

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin membeli rumah kediaman yang sedang dalam pembinaan oleh pemaju. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Contoh aplikasi: Encik Ahmad ingin membeli sebuah rumah yang sedang dalam pembinaan di kawasan Cyberjaya. Beliau telah mendapatkan peluang untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang menarik.

Pembiayaan Pembelian Tanah untuk Pembinaan Rumah Kediaman

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin membeli tanah untuk tujuan membina rumah kediaman. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Contoh aplikasi: Puan Siti ingin membeli sebidang tanah di daerah Hulu Selangor untuk tujuan membina rumah kediaman impian keluarganya. Beliau telah mempunyai perancangan yang matang untuk pembinaan rumah tersebut.

Pembiayaan Penyelesaian Keseluruhan Pinjaman Sedia Ada

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin menyelesaikan keseluruhan pinjaman perumahan yang sedia ada dari bank atau institusi kewangan. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.
 • Memiliki pinjaman perumahan yang sedia ada.
See also  Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Hartanah: Segala yang Perlu Anda Ketahui | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Contoh aplikasi: Encik Rahman ingin menyelesaikan keseluruhan pinjaman perumahan yang sedia ada dengan bank tempatan. Beliau memilih pembiayaan ini kerana menawarkan kadar faedah yang lebih rendah.

Pembiayaan Pembinaan Rumah Kediaman di Tanah Sedang Dibiayai

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin membina rumah kediaman di atas tanah yang sedang dibiayai melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki tanah yang sedang dibiayai melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.

Contoh aplikasi: Puan Lina ingin membina sebuah rumah kediaman di atas tanah yang sedang dibiayai oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Beliau telah mendapat kelulusan untuk menggunakan kemudahan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan Pengubahsuaian Rumah Kediaman yang Telah Dibiayai

Pembiayaan ini sesuai bagi individu yang ingin membuat pengubahsuaian atau renovasi rumah kediaman yang telah dibeli atau dibina melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam. Syarat-syarat kelayakan untuk pembiayaan ini termasuk:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rumah kediaman yang telah dibeli atau dibina melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.

Contoh aplikasi: Encik Ridzuan ingin membuat pengubahsuaian rumah yang telah dibelinya melalui pembiayaan perumahan sektor awam. Beliau ingin menambah bilik tidur dan menyelenggara dapur rumahnya yang sedia ada.

scott webb 5TBmyEGFS24 unsplash scaledscott webb 5TBmyEGFS24 unsplash scaled

scott webb 5TBmyEGFS24 unsplash scaled

4. Syarat Permohonan Mengikut Jenis Pembiayaan LPPSA

Setiap jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) mempunyai syarat-syarat permohonan yang berbeza. Pemohon perlu memastikan mereka memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan untuk memastikan permohonan mereka diluluskan. Berikut adalah rincian syarat-syarat permohonan untuk setiap jenis pembiayaan yang disediakan oleh LPPSA:

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Rumah Kediaman yang Telah Siap

Untuk pembiayaan rumah kediaman yang telah siap, pemohon perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Berkhidmat dalam sektor awam atau swasta.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Pembinaan Rumah Kediaman

Bagi pembiayaan pembinaan rumah kediaman, syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki tanah sendiri atau tanah yang telah dimiliki/dibeli.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Pembelian Rumah Kediaman yang Sedang Dibina

Untuk pembiayaan pembelian rumah kediaman yang sedang dibina, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Pembelian Tanah untuk Pembinaan Rumah Kediaman

Bagi pembiayaan pembelian tanah untuk pembinaan rumah kediaman, syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Penyelesaian Keseluruhan Pinjaman Sedia Ada

Untuk pembiayaan penyelesaian keseluruhan pinjaman sedia ada, syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rekod kewangan yang baik.
 • Memiliki pinjaman perumahan yang sedia ada.

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Pembinaan Rumah Kediaman di Tanah Sedang Dibiayai

Untuk pembiayaan pembinaan rumah kediaman di tanah sedang dibiayai, syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki tanah yang sedang dibiayai melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.

Syarat Permohonan untuk Pembiayaan Pengubahsuaian Rumah Kediaman yang Telah Dibiayai

Bagi pembiayaan pengubahsuaian rumah kediaman yang telah dibiayai, syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Memiliki rumah kediaman yang telah dibeli atau dibina melalui kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.

Dengan memahami syarat-syarat permohonan yang berkaitan dengan setiap jenis pembiayaan, pemohon dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum membuat permohonan kepada LPPSA. Pastikan semua dokumen sokongan diperolehi dan lengkap bagi mempercepatkan proses permohonan.


Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 6Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 7

5. Penjualan dan Pembelian Hartanah LPPSA Antara Suami Isteri

Apabila berurusan dengan penjualan dan pembelian hartanah antara suami isteri di bawah skim pembiayaan perumahan LPPSA, terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Artikel ini akan memberikan penjelasan mendalam tentang syarat-syarat tersebut.

Syarat-Syarat Penjualan Hartanah LPPSA Antara Suami Isteri

 1. Keperluan Kelayakan:
  • Kedua-dua suami dan isteri perlu memenuhi syarat kelayakan seperti yang ditetapkan oleh LPPSA untuk mendapatkan pembiayaan perumahan.
 2. Persetujuan Bersama:
  • Penjualan hartanah perlu mendapat persetujuan bersama daripada kedua-dua suami dan isteri.
 3. Pematuhan Terhadap Terma Pembiayaan:
  • Penjualan harus mematuhi terma-terma pembiayaan yang diberikan oleh LPPSA.
 4. Penyelesaian Pinjaman Sedia Ada:
  • Sekiranya terdapat pinjaman sedia ada yang perlu diselesaikan, proses penjualan harus termasuk penyelesaian pinjaman tersebut.
 5. Dokumen Sokongan:
  • Dokumen sokongan seperti surat persetujuan penjualan dan dokumen-dokumen hartanah yang diperlukan perlu disediakan dengan lengkap.

Syarat-Syarat Pembelian Hartanah LPPSA Antara Suami Isteri

 1. Kelayakan Pembiayaan:
  • Kedua-dua suami dan isteri perlu memenuhi kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan bagi pembelian hartanah.
 2. Persetujuan Bersama:
  • Pembelian hartanah juga memerlukan persetujuan bersama daripada kedua-dua suami dan isteri.
 3. Pematuhan Terhadap Terma Pembiayaan:
  • Pembelian harus mematuhi terma-terma pembiayaan yang ditetapkan oleh LPPSA.
 4. Dokumen Sokongan:
  • Dokumen sokongan seperti borang permohonan pembiayaan dan dokumen-dokumen peribadi perlu disediakan dengan lengkap.

Perbandingan Antara Penjualan dan Pembelian Hartanah LPPSA

Aspek Penjualan Hartanah Pembelian Hartanah
Syarat Kelayakan Memenuhi syarat-syarat kelayakan LPPSA. Memenuhi syarat-syarat kelayakan LPPSA.
Persetujuan Bersama Diperlukan persetujuan bersama suami dan isteri. Diperlukan persetujuan bersama suami dan isteri.
Pematuhan Terhadap Terma Pembiayaan Wajib mematuhi terma-terma pembiayaan. Perlu mematuhi terma-terma pembiayaan.
Dokumen Sokongan Surat persetujuan penjualan dan dokumen hartanah. Borang permohonan pembiayaan dan dokumen peribadi.
See also  Pembinaan Rumah IBS: 10 Fakta Menarik yang Perlu Anda Tahu | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Dengan memahami syarat-syarat yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian hartanah LPPSA antara suami isteri, para pembeli dapat menguruskan urusan hartanah mereka dengan lebih lancar dan memastikan pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh LPPSA.

sanni sahil S7AyXYxeUf8 unsplash scaledsanni sahil S7AyXYxeUf8 unsplash scaled

sanni sahil S7AyXYxeUf8 unsplash scaled

6. Pembelian Hartanah LPPSA di Pasaran Sekunder

Apabila mempertimbangkan untuk membeli hartanah di pasaran sekunder di bawah skim pembiayaan perumahan LPPSA, terdapat beberapa prosedur dan syarat-syarat yang perlu difahami. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai proses pembelian hartanah di pasaran sekunder termasuk pembelian hartanah dengan atau tanpa hakmilik individu/strata.

Prosedur Pembelian Hartanah di Pasaran Sekunder

 1. Cari Hartanah yang Sesuai:
  • Mula dengan mencari hartanah yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Anda boleh menggunakan platform enjin carian hartanah dalam talian atau mendapatkan bantuan daripada ejen hartanah yang berkelayakan.
 2. Periksa Kelayakan Pembiayaan:
  • Sebelum membuat sebarang tawaran, pastikan anda memeriksa kelayakan pembiayaan anda dengan LPPSA. Ini akan membantu anda mengetahui jumlah maksimum yang boleh anda pinjam dan melangkah dengan yakin dalam proses pembelian.
 3. Tawaran dan Perundingan:
  • Selepas menemui hartanah yang sesuai, buatlah tawaran yang munasabah kepada penjual. Proses perundingan mungkin diperlukan untuk mencapai harga yang memuaskan kedua belah pihak.
 4. Perjanjian Jual Beli:
  • Setelah tawaran diterima, penyediaan perjanjian jual beli perlu dilakukan. Pastikan semua terma dan syarat yang telah dipersetujui dimasukkan ke dalam dokumen ini dengan jelas.
 5. Pembiayaan LPPSA:
  • Selepas perjanjian jual beli ditandatangani, langkah seterusnya adalah memulakan proses permohonan pembiayaan dengan LPPSA. Pastikan semua dokumen yang diperlukan disediakan dengan lengkap untuk mempercepat proses kelulusan.
 6. Pemeriksaan Hartanah:
  • Sebelum penyerahan hartanah, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keadaan hartanah untuk memastikan tiada kerosakan atau isu yang perlu diselesaikan sebelum anda mengambil milik.

Syarat-Syarat Pembelian Hartanah di Pasaran Sekunder

 1. Kelayakan Pembiayaan:
  • Anda perlu memenuhi syarat kelayakan pembiayaan yang ditetapkan oleh LPPSA untuk mendapatkan pembiayaan perumahan.
 2. Perjanjian Jual Beli:
  • Perjanjian jual beli yang sah dan lengkap perlu disediakan untuk merakamkan butiran transaksi pembelian hartanah.
 3. Bayaran Deposit:
  • Sejumlah deposit mungkin diperlukan selepas perjanjian jual beli ditandatangani sebagai tanda keseriusan pembeli.
 4. Dokumen Sokongan:
  • Dokumen sokongan seperti dokumen peribadi dan dokumen hartanah perlu disediakan bagi memudahkan proses pembelian.

Perbandingan Pembelian Hartanah dengan dan Tanpa Hakmilik Individu/Strata

Aspek Tanpa Hakmilik Individu/Strata Dengan Hakmilik Individu/Strata
Kerumitan Prosedur Proses mungkin lebih kompleks dan memerlukan masa yang lebih lama. Prosedur pembelian mungkin lebih mudah dan cepat.
Kos Tambahan Tambahan kos seperti yuran pengurusan mungkin dikenakan. Kos tambahan yang berkaitan mungkin kurang.
Kawalan Kualiti Kawalan kualiti hartanah mungkin lebih sukar dipantau. Kawalan kualiti hartanah mungkin lebih baik.

Dengan memahami prosedur dan syarat-syarat untuk pembelian hartanah di pasaran sekunder di bawah LPPSA, anda dapat menguruskan urusan hartanah anda dengan lebih berkesan dan yakin. Pastikan untuk mendapatkan nasihat profesional jika memerlukan bantuan dalam proses pembelian.


Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 8Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan: Prosedur, Jenis, dan Syarat | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 9

7. Permohonan Pembiayaan LPPSA Secara Bersama

Apabila mempertimbangkan untuk memohon pembiayaan perumahan LPPSA secara bersama dengan pasangan atau keluarga, terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai keperluan, prosedur, dan syarat-syarat bagi permohonan pembiayaan bersama antara pasangan atau keluarga.

Keperluan Permohonan Bersama

 1. Hubungan Keluarga:
  • Pasangan yang sah atau ahli keluarga yang berkelayakan boleh membuat permohonan pembiayaan bersama. Ini termasuk pasangan yang sah, ibu bapa, dan anak-anak.
 2. Kelayakan Pembiayaan:
  • Setiap pemohon perlu memenuhi syarat kelayakan pembiayaan yang ditetapkan oleh LPPSA. Ini termasuk faktor-faktor seperti pendapatan, komitmen kewangan, dan sebagainya.
 3. Jumlah Pinjaman:
  • Jumlah maksimum pinjaman yang boleh diperolehi mungkin bergantung kepada jumlah pendapatan bersama pemohon-pemohon yang terlibat.

Prosedur Permohonan Bersama

 1. Isi Borang Permohonan:
  • Borang permohonan pembiayaan perumahan perlu diisi dengan lengkap oleh semua pemohon yang terlibat.
 2. Sediakan Dokumen Sokongan:
  • Dokumen-dokumen seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, penyata gaji, dan sebagainya perlu disediakan bagi menyokong permohonan.
 3. Periksa Kelayakan:
  • Sebelum menghantar permohonan, pastikan untuk memeriksa kelayakan pembiayaan bersama dengan teliti.
 4. Hantar Permohonan:
  • Selepas semua dokumen disediakan, hantarkan permohonan secara dalam talian atau melalui kaunter LPPSA.
 5. Tunggu Kelulusan:
  • Proses kelulusan mungkin mengambil masa beberapa minggu. Sabarlah menunggu keputusan daripada LPPSA.

Syarat-Syarat Permohonan Bersama

 1. Kepentingan Bersama:
  • Semua pemohon perlu mempunyai kepentingan bersama dalam hartanah yang dibeli menggunakan pembiayaan LPPSA.
 2. Hubungan Keluarga:
  • Hubungan keluarga perlu dinyatakan dengan jelas dalam borang permohonan.
 3. Kelayakan Pembiayaan:
  • Setiap pemohon perlu memenuhi kelayakan pembiayaan yang ditetapkan.

Kelebihan Permohonan Bersama

Kelebihan Penerangan
Meningkatkan Kekuatan Kewangan Dengan berkongsi pendapatan dan komitmen, pemohon boleh memperoleh jumlah pinjaman yang lebih besar.
Mengurangkan Beban Kewangan Berkongsi bayaran bulanan dapat mengurangkan beban kewangan setiap individu.
Kepentingan Bersama Memastikan setiap pemohon mempunyai kepentingan dalam hartanah yang dibeli.

Dengan memahami keperluan, prosedur, dan syarat-syarat untuk membuat permohonan pembiayaan LPPSA secara bersama, anda dan pasangan atau keluarga anda boleh menguruskan urusan pembiayaan perumahan dengan lebih cekap dan lancar. Pastikan untuk mendapatkan nasihat profesional jika memerlukan bantuan dalam proses permohonan.

sanni sahil CIAy FpKsFg unsplash scaledsanni sahil CIAy FpKsFg unsplash scaled

sanni sahil CIAy FpKsFg unsplash scaled

8. Pindaan dan Penambahbaikan Permohonan Pembiayaan LPPSA

Apabila membuat permohonan pembiayaan perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), terdapat situasi di mana pemohon mungkin perlu membuat pindaan atau penambahbaikan kepada permohonan asal. Artikel ini akan memberikan maklumat mengenai jenis pindaan yang dibenarkan, syarat-syarat yang perlu dipatuhi, serta ringkasan penting tentang proses permohonan pembiayaan perumahan berserta penekanan kepada kepentingan memahami syarat-syarat permohonan.

Jenis Pindaan yang Dibenarkan

 1. Perubahan Butiran Pemohon:
  • Pemohon boleh memerlukan pindaan butiran peribadi seperti alamat, nombor telefon, atau maklumat pekerjaan.
 2. Perubahan Butiran Hartanah:
  • Pindaan butiran mengenai hartanah yang dibeli seperti alamat hartanah atau harga jualan boleh diperlukan.
 3. Pertambahan Dokumen Sokongan:
  • Sekiranya ada dokumen tambahan yang perlu diserahkan selepas permohonan asal, pemohon boleh meminta untuk menambahkannya.

Syarat-Syarat yang Perlu Dipatuhi

 1. Masa Pindaan:
  • Pindaan perlu dibuat secepat mungkin selepas menyedari kesilapan atau keperluan untuk mengemas kini maklumat.
 2. Kesahihan Dokumen:
  • Semua dokumen yang dikemaskini atau ditambah perlu sah dan terkini.
 3. Pengesahan LPPSA:
  • Pemohon perlu memastikan bahawa semua pindaan atau penambahbaikan mendapat pengesahan daripada LPPSA sebelum dilakukan.

Ringkasan Penting tentang Proses Permohonan

Proses permohonan pembiayaan perumahan melalui LPPSA adalah penting dan perlu difahami dengan baik oleh semua pemohon. Berikut adalah beberapa penekanan penting:

 • Kesedaran Terhadap Syarat-Syarat Permohonan:
  • Pemohon perlu memahami syarat-syarat yang terlibat dalam permohonan pembiayaan untuk mengelakkan sebarang kesilapan atau kelewatan dalam proses.
 • Kemaskini Maklumat Secara Berkala:
  • Maklumat pemohon dan butiran hartanah perlu dikemaskini jika terdapat perubahan untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan sentiasa terkini dan sah.
 • Kerjasama dengan LPPSA:
  • Kerjasama dengan LPPSA adalah penting untuk memastikan proses permohonan berjalan lancar dan mendapat kelulusan dengan cepat.

Dengan memahami proses pindaan dan penambahbaikan permohonan pembiayaan LPPSA, pemohon dapat mengurangkan risiko kelewatan atau kekeliruan yang mungkin timbul dalam proses permohonan mereka. Pastikan untuk sentiasa berhubung dengan LPPSA untuk mendapatkan nasihat dan arahan yang tepat.

Source link